Vaikeat keliolosuhteet voivat hidastaa jäteastioiden tyhjennyksiä. Liukkaat ja lumiset tiet saattavat vaikeuttaa painavien jäteautojen kulkemista.

Asukkaat voivat helpottaa jäteauton kuljettajan työtä huolehtimalla omalta osaltaan lumitöistä ja hiekoituksesta. Mikäli jäteastian luo ei päästä turvallisesti, voi kuljettaja jättää astian tyhjentämättä.

Jätteenkuljetusten asiakaspalveluun voi ilmoittaa jo etukäteen, jos oman tien kunto on sellainen, ettei jäteauto pääse siellä ajamaan.