Hyötyjätteiden keräyspisteverkosto uudistuu ja muuttuu vuoden 2016 aikana. Rinki Oy alkaa vastata kotitalouksien pakkausjätteiden keräyksestä Suomessa, ja uusia Rinki-ekopisteitä tulee myös Kymenlaaksoon. Osa Kymenlaakson Jätteen ja kuntien vanhoista hyötyjätepisteistä siirtyy Ringille, osa jää täydentämään Ringin verkostoa. Joitakin vanhoja pisteitä poistetaan.

Muutokset johtuvat pakkausjäteasetuksen voimaantulosta. Tuottajien vastuu pakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä laajenee. Käytännössä eri pakkausmateriaalien keräystä ja kierrätystä alkaa hoitaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Rinki Oy sijoittaa valtaosan uusista Rinki-ekopisteistä kauppojen yhteyteen. Hyötis-sana jää muutoksen myötä pois käytöstä ja kaikkia hyötykeräyspisteitä aletaan kutsua ekopisteiksi.
Keräyspisteiden määrä vähenee lähinnä Kouvolassa. Muissa toimialueen kunnissa keräyspisteiden määrä pysyy suunnilleen entisellään.

Kymenlaakson Jätteen toimialueeseen kuuluvat Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti.

Rinki-ekopisteiden perustaminen alkaa tammikuussa

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy perustaa koko Suomeen vähintään 1 850 ekopisteen verkoston.

Kymenlaakson Jätteen alueelle on tulossa 66 Rinki-ekopistettä. Rinki Oy:ltä on kerrottu, että Kymenlaakson Jätteen alueella pisteverkoston perustaminen päästään aloittamaan tammikuun aikana. Rinki Oy perustaa Kymenlaakson Jätteen toimialueen 9 kuntaan yhteensä reilut 20 uutta ekopistettä, ja Ringille siirtyy 45 Kymenlaakson Jätteen ja kuntien vanhaa pistettä. Pisteet valmistunevat kevään aikana.

Kymenlaakson Jäte ja kunnat täydentävät Rinki-ekopisteverkostoa

Kymenlaakson Jätteen toimialueella on päätetty pitää yllä minimivaatimuksia parempaa palvelutasoa. Jätelain mukaan kunta voi täydentää tuottajien järjestämää pakkausjätteiden keräystä. Osassa Suomea täydentävää verkostoa ei järjestetä. Kymen jätelautakunnan työryhmä kuitenkin totesi, että pelkät Rinki-ekopisteet eivät tarjoa asukkaille riittävää palvelutasoa, vaan verkostoa on syytä täydentää.

Jos Kymenlaakson Jätteen alueella tyydyttäisiin lainsäädännön mukaiseen minimiin, putoaisi keräyspisteiden määrä nykyisestä 152 pisteestä Rinki Oy:n 65 pisteeseen eli alle puoleen nykyisestä. Suunnitelman mukaan Kymenlaakson Jäte ja kunnat täydentävät keräystä 65 keräyspisteellä.
Asukkailla on siis käytössään Kymenlaakson Jätteen alueella ensi vuonna yhteensä yli 130 keräyspisteen verkosto raaka-aineeksi kierrätettäville materiaaleille. Vähennystä on noin 20 pistettä, joista suurin osa poistuu Kouvolasta, jossa verkosto on tihein.

Ekopisteiden lisäksi pakkauksia kerätään taloyhtiöissä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Mainittakoon, että lasipakkausten keräys tulee ensi kesäkuussa pakolliseksi taloyhtiöissä, joissa on vähintään 10 asuntoa. Jätehuoltomääräyksissä ei toistaiseksi velvoiteta pakkausmuovien keräykseen.

Keräyspisteiden määrä vähenee Kouvolassa

Jos Kouvolassa tyydyttäisiin lainsäädännön edellyttämään minimiin, putoaisi keräyspisteiden määrä nykyisestä 77 pisteestä Ringin 29 pisteeseen eli ale puoleen. Kouvolassa Kymenlaakson Jäte suunnittelee täydentävänsä verkostoa 31 pisteellä, jolloin Kouvolan keräyspisteiden kokonaismäärä on 60 pistettä. Kouvolasta poistetaan 17 keräyspistettä.
Kouvolan poistuvat keräyspisteet ovat asukkaiden käytössä kesän yli, ja ne poistetaan ennen seuraavaa talvea. Pisteiden poistamisesta ilmoitetaan kyseisillä pisteillä ennakkoon. Samalla kerrotaan muiden lähimpien pisteiden sijainti. Kymenlaakson Jäte seuraa verkoston toimivuutta.

Rinki kerää pakkausjätteitä – uutena muovipakkaukset

Kaikissa Rinki-ekopisteissä kerätään kartonkipakkauksia, lasipakkauksia ja metallia. Osassa Rinki-ekopisteitä aletaan kerätä myös muovipakkauksia. Kymenlaakson Jätteen alueella muovinkeräys tulee 30 ekopisteeseen. Täydentävissä keräyspisteissään Kymenlaakson Jäte kerää lasipakkauksia, metallia, paperia ja osassa lisäksi kartonkia.

Rinki neuvoo ja tiedottaa

Pakkausten tuottajien tulee tiedottaa asukkaille keräyspalveluistaan. Rinki Oy:llä on verkkosivut osoitteessa rinkiin.fi, sieltä löytyvät mm. pakkausjätteiden lajitteluohjeet. Vuodenvaihteesta lähtien kuluttajia palvelee myös Ringin valtakunnallinen ja maksuton asiakaspalvelupuhelin numerossa 0800 133 888.

Kymenlaakson Jäte palvelee ja neuvoo asukkaita täydentävän verkoston osalta. Kaikki keräyspisteet osoitteineen löytyvät myös valtakunnallisesta karttapalvelusta kierratys.info

Tuottajavastuusta aiheutuvat kustannukset sisällytetään tuotteiden hintoihin

Rinki-ekopisteiden kustannukset katetaan tuottajavastuuperiaatteen mukaisesti. Käytännössä kuluttajat maksavat pakkausjätteiden kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset uusien tuotteiden hinnoissa.
Täydentävien keräyspisteiden kustannukset katetaan Kouvolassa, Iitissä, Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Pyhtäällä, Miehikkälässä ja Virolahdella ekomaksulla ja Kotkassa perusmaksulla. Hamina maksaa omien täydentävien pisteidensä kustannukset. Kouvolassa ja Mäntyharjulla ekomaksut alenevat vuodenvaihteessa Ringille siirtyvien keräyspisteiden verran.

Tuottajayhteisöt vastaavat kaikkien kerättyjen jätejakeiden käsittelykustannuksista. Kerätyistä materiaaleista ei makseta korvauksia.