Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskuksesta on siirtokuormattu polttoon menevän loppujätteen välivarastosta ja mädätysjäännöksen varastohallista materiaaleja viikoilla 5-8.

Kuormauksesta voi aiheutua hajuhaittoja.