Kymenlaakson Jäte kutsuu asukkaat kysymään ja keskustelemaan kodin jätehuollosta

Kymenlaakson Jäte Oy järjestää kaikille avoimen jätehuollon infotilaisuuden Pyhtään kirjaston monitoimitilassa torstaina 16.3. klo 17–19. Tilaisuuden teemana on Pyhtään kaikkien asuinkiinteistöjen jätteenkuljetusten siirtyminen Kymenlaakson Jätteelle 1.7. alkaen. Kuljetusten valmistelu on parhaillaan käynnissä, ja tilaisuudessa asukkaat saavat kuulla niitä koskevat uusimmat tiedot. Kuljetusten piiriin on tulossa lähes 4000 asuinkiinteistöä, joista noin puolet on vapaa-ajan asuntoja ja noin 80 on taloyhtiötä.

Tilaisuudessa käsitellään myös kahta muuta jäteastioiden tyhjennyksiin liittyvää teemaa eli jätehuoltomääräysten mukaisia jätteiden lajittelu- ja keräysvelvoitteita sekä elintarvikejätteiden kompostointia. Aikaa on varattu myös asukkaiden kysymyksille ja kommenteille.

– Siirtyminen kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään kuljetukseen on iso muutos, joka varmasti herättää kysymyksiä ja näkemyksiä. Keskustelemme mielellämme asukkaiden kanssa niistä ihan kasvotusten, toteaa Kymenlaakson Jätteen viestintäpäällikkö Anne Sironen.

– Järjestämme kuntalaisille jatkossa yhä laajemmat jätehuollon palvelut, joten on tärkeää tulla tutuksi puolin ja toisin.

Asukkaat voivat myös etukäteen lähettää kysymyksiä ja toiveita tilaisuuteen: neuvonta(at)kymenlaaksonjate.fi.

Saat ilmoituksen suuremmaksi klikkaamalla!

Jäteyhtiö on varannut pullakahvit 50 ensimmäiselle osallistujalle. Kahvitus on tilattu paikallisesta Kyläkahvila Onnista.

Taustatietoa 1.7. Pyhtäällä alkavista jätteenkuljetuksista

Kymen jätelautakunta päätti Pyhtään kunnan esityksestä 26.11.2020, että Pyhtäällä siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.7.2023. Kuljetukset järjestää ja laskuttaa Kymenlaakson Jäte, jolle kunta on siirtänyt jätehuollon palvelutehtävät ja jonka osakas kunta on.

Kuljetusjärjestelmän muutos perustuu julkishallinnolliseen päätökseen, joten kiinteistön haltijoiden ei tarvitse irtisanoa nykyisiä jätteenkuljetussopimuksia. Nämä sopimukset päättyvät automaattisesti 30.6.2023. Jos asukas on vuokrannut jäteastian yksityiseltä yritykseltä, tulee hänen itse sopia yrityksen kanssa, jatketaanko astian vuokrasopimusta vai ei.

Jätelain mukaisesti jokaisen asuinkiinteistön tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen sillä alueella, jossa kiinteistö sijaitsee. Velvollisuus koskee sekä vakituisia että vapaa-ajan asuntoja.

Kymenlaakson Jätteen kuljetukset koskevat kaikkien asuinkiinteistöjen loppujätteitä (=sekajäte) sekä lähinnä taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteitä. Kuljetukset eivät koske paperinkeräystä eli sen kuljetukset säilyvät ennallaan.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut 1.7.2023 alkaen päättää Kymen jätelautakunta kevään aikana.

Lisätietoa Pyhtäällä kesällä alkavista kuljetuksista löytyy täältä.