Hiekoittamattomat tiet ja jäätyneet jäteastiat ovat viime päivinä haitanneet jätteenkuljetuksia. Jäinen keli on hankaloittanut jäteastioiden tyhjennyksiä keskustaajamia myöten.

Liukkaus on työturvallisuusriski jäteauton kuljettajalle, ja jäteastia voi sen vuoksi jäädä tyhjentämättä. Myös pakkasen jäädyttämä jäteastia voi jäädä tyhjentämättä, sillä kuljettajilla ei ole mahdollisuutta sulattaa astioita tai irrottaa astiaan kiinni jäätyneitä jätteitä.

Muistathan, että kiinteistön omistajan tulee huolehtia jäteastialle johtavien kulkuväylien lumitöistä ja hiekoituksesta sekä jäteastian pysymisestä sulana.