Kouvolassa ja Iitissä alkoi uusi jätteenkuljetuksen urakkakausi 1. heinäkuuta. Tämä muutti jäteastian tyhjennyspäivää ja -viikkoa osalla asiakkaista. Jos astiaa ei ole tyhjennetty totutulla viikolla, tyhjennysviikko on vaihtunut parittomalta viikolta parilliselle viikolle tai toisin päin.

Tyhjennysrytmin muutoksen takia tyhjennysväli voi olla tavanomaista pidempi tai lyhyempi heinäkuun 2 ensimmäiselle viikolle sattuvien tyhjennysten osalta. Jos tyhjennysväli venyy, asiakas voi jättää maksutta lisäsäkin jäteastiansa viereen. Jos tyhjennysväli jää liian lyhyeksi, ei ensimmäisestä tyhjennyksestä peritä maksua.

Kouvolassa ja Iitissä on kolme kuljetusaluetta, joiden rajoja on hieman muutettu uudella urakkakaudella. Myös urakoitsijat alueilla vaihtuvat. Heinäkuusta lähtien pihassa voikin käydä erinäköinen ja erivärinen jäteauto.

Uuden urakkajakson tyhjennysreittejä on järkeistetty niin, että esimerkiksi kaikki samalla kadulla olevat kahden viikon välein tyhjennettävät kohteet siirretään saman viikon reitille. Näin jäteauton käyntejä asuinkaduilla saadaan vähennettyä.

Uudessa urakassa pyritään vähentämään kuljetusten päästöjä hyvällä reittisuunnittelulla ja biokaasulla kulkevilla jäteautoilla. Lisäksi otetaan käyttöön kaksilokeroisia jäteautoja, jotka pystyvät kerralla kuljettamaan kahta eri jätelaatua.