Kotkan jätteenkuljetuksissa on tällä viikolla viivästyksiä. Kaikkia loppujätteen ja biojätteen tyhjennyksiä ei ole pystytty tekemään normaalissa rytmissä.

Osa jäteastioiden tyhjennyksistä siirtyy lauantaille ja sunnuntaille 1. ja 2.9.