Uudet jäteastioiden tyhjennystaksat tulevat voimaan 1.7. Kotkassa, Kouvolassa, Iitissä ja Mäntyharjulla. Taksoista päätettiin Kymen jätelautakunnassa 27.5. pidetyssä kokouksessa. Kymenlaakson Jäte hoitaa kuljetuksia kolmella kuljetusalueella, joilla jokaisella on oma taksansa. Alueet ovat Mäntyharju, Kotka sekä Kouvolan ja Iitin kuljetusalue. Jäteastian tyhjennysmaksu koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta sekä arvonlisäverosta. Siihen lisätään jätelautakunnan kustannusten kattamiseen tarkoitettu noin 5 prosentin lautakuntamaksu.

Mäntyharjulla nousua on lähinnä loppujäteastioiden tyhjennysmaksuissa. Esimerkiksi 240 litran jäteastian tyhjennyksen hinta nousee Mäntyharjulla 22 senttiä ja 660 litran loppujäteastian tyhjennyshinta 45 senttiä. Pakkausjätteiden ja biojätteen tyhjennyshinnat pysyvät ennallaan.

Kotkassa nousua on loppujätteen, lasipakkausten, metallin ja kartongin tyhjennyshinnoissa. Esimerkiksi 240 litran loppujäteastian tyhjennyksen hinta nousee 28 senttiä ja 660 litran loppujäteastian tyhjennyshinta nousee 65 senttiä. Metalli- ja lasiastioiden hinnoissa nousua on pienemmissä astioissa (140-240 litraa) 35 senttiä per tyhjennys ja isommissa (300-660 litraa) 61 senttiä. Muovipakkaisten tyhjennyshinnat pysyvät ennallaan. Biojäteastioiden tyhjennyksissä on astiakoosta riippuen yhden tai kahden sentin nousu.

Kouvolassa ja Iitissä nousevat loppujätteen sekä kartongin, metallin, lasipakkausten ja muovipakkausten tyhjennyshinnat. Esimerkiksi loppujätteen 240 litran astian tyhjennyshinta nousee 37 senttiä ja 660 litran astian 57 senttiä. Myös pakkausjätteiden tyhjennyshinnat nousevat, mutta ovat korotustenkin jälkeen valtakunnallisesti vertailtuna edulliset. Esimerkiksi 660 litran kartonkiastian tyhjennys nousee 1,28 euroa – uusi tyhjennyshinta on siten 3,83 €. Metallin 240 litran astian tyhjennyshinta nousee 1,32 euroa – uusi hinta on 3,88 €. 240 litran lasipakkausastian tyhjennyshinta nousee 1,27 e – uusi hinta 3,81 €. Erikokoisten muovipakkausastioiden tyhjennyshinnat nousevat 2-4 sentillä per tyhjennys. Biojätteen osalta jätemaksut eivät muutu.