Asuntokohtainen perusmaksu laskutetaan Kotkassa tästä vuodesta alkaen erillisenä laskuna

Loppujäteastioiden, biojäteastioiden sekä muovipakkausten keräysastioiden tyhjennyshinnat alenevat Kotkassa 1.2.2023 alkaen. Tyhjennyshintoja voitiin laskea, koska jäteastioiden tyhjennysmaksuista poistuvat tänä vuonna sekä perusmaksun että lautakuntamaksun osuudet, jotka molemmat siirtyvät erilliseen, kerran vuodessa laskutettavaan perusmaksuun.

Tyhjennyshintojen muutokset yleisimmän kokoisissa jäteastioissa jätelajeittain:

Loppujäte

Loppujäteastian kokomaksu 31.1.2023 saakka, €/tyhjennyskerta*maksu 1.2.2023 alkaen, €/tyhjennyskerta**alennus, €/tyhjennyskerta
240 litraa7,526,95– 0,57
300–400 litraa10,498,90– 1,59
600–660 litraa14,9011,25– 3,65
*Tyhjennysmaksu sisältää kuljetus-, käsittely-, perus- ja lautakuntamaksun ja arvonlisäveron (24 %).
**Tyhjennysmaksu sisältää kuljetus- ja käsittelymaksun sekä arvonlisäveron (24 %).

Muovipakkaukset

Muovipakkausten keräysastian kokomaksu 31.1.2023, €/tyhjennyskerta*maksu 1.2.2023 alkaen, €/tyhjennyskerta*alennus, €/tyhjennyskerta
140–240 litraa3,883,10– 0,78
300–400 litraa4,793,35– 1,44
600–660 litraa5,803,50– 2,30
*Tyhjennysmaksu sisältää kuljetus- ja käsittelymaksun sekä arvonlisäveron (24 %).

Biojäte

Biojäteastian kokomaksu 31.1.2023, €/tyhjennyskerta*maksu 1.2.2023 alkaen, €/tyhjennyskerta*alennus, €/tyhjennyskerta
120–140 litraa7,795,90– 1,89
240 litraa8,677,20– 1,47
*Tyhjennysmaksu sisältää kuljetus- ja käsittelymaksun sekä arvonlisäveron (24 %).

Lasipakkausten, kartonkipakkausten ja metallijäteastioiden tyhjennyshinnat pysyvät ennallaan. Kymen jätelautakunta vahvisti tyhjennysmaksut kokouksessaan 14.12.2022. Tyhjennyshinnat koskevat Kotkan asuinkiinteistöjä sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä. Jätteenkuljetukset järjestää ja laskuttaa Kymenlaakson Jäte Oy.

Bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteet koskevat taajamien taloyhtiöitä (biojäte lajiteltava kaikilla vähintään 3 asunnon kiinteistöillä taajamissa ja pakkausjätteet kaikilla vähintään 5 asunnon kiinteistöillä taajamissa). Loppujäte tulee kerätä kaikilta asuinkiinteistöiltä.

Kotkalaiset asuinkiinteistöt saavat tänä vuonna ensimmäistä kertaa erillisen perusmaksulaskun

Tästä vuodesta alkaen jätehuollon perusmaksusta tulee kotkalaisille asuinkiinteistöille erillinen lasku, kun tähän asti perusmaksut on Kotkassa sisällytetty loppujätteen tyhjennysmaksuihin. Muissa toimialueen kunnissa perusmaksut on jo vuosia laskutettu erillisellä laskulla. Perusmaksuun sisällytetään jatkossa myös jätelautakuntamaksu, joka on Kotkassa tähän asti sisällytetty loppujätteen tyhjennysmaksuihin.

Perusmaksun suuruus yhtenäistetään koko Kymen jätelautakunnan toimialueella, jotta asukkaiden kohtelu olisi yhdenvertaista asuinpaikasta riippumatta. Osassa kuntia perusmaksu nousee ja osassa se nousee. Samalla osassa kuntia käytössä olleesta ekomaksu-nimestä luovutaan, ja jatkossa maksun nimi on perusmaksu kaikissa toimialueen kunnissa. Jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat kaikki Kymenlaakson kunnat, Iitti, Mäntyharju, Pertunmaa ja Lapinjärvi.

Perusmaksu on porrastettu maksuluokkiin asunnon käyttötarkoituksen mukaan. Vakituiselle asunnolle ja vapaa-ajanasunnolle on omat maksuluokkansa. Perusmaksun suuruus vakituiselle asunnolle on 37,94 €/vuosi ja vapaa-ajan asunnolle 24,80 euroa/vuosi.

Jätehuollon perusmaksut vuonna 2023:

AsuntotyyppiPerusmaksu 2023, €/asunto/vuosi (sis. alv:n 24 %)
Vakituinen asunto*37,94
Vapaa-ajan asunto**24,80
* vakituiseksi asunnoksi lasketaan myös ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto.
** vapaa-ajan asunnoksi lasketaan myös ei-ympärivuotisessa käytössä oleva asunto.

Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa jokaisesta asunnosta. Taloyhtiöissä sijaitsevien asuntojen perusmaksut laskutetaan taloyhtiöiltä. Laskuttajana toimii Kymenlaakson Jäte Oy.

Perusmaksu perustuu jätelakiin. Sillä rahoitetaan alikatteisia ja käyttöhetkellä maksuttomia jätehuollon palveluja, kuten jäteasemien ylläpitoa, kiertäviä keräyksiä, vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jätehuollon tiedotusta ja neuvontaa sekä jätehuoltoviranomaisen eli Kymen jätelautakunnan toimintaa.

Piirakkakaavio perusmaksurahojen käytöstä jätehuollon palveluiden rahoittamiseen vuonna 2021.

Kustannusvaikutukset kiinteistöille yksilöllisiä

Jäteastioiden tyhjennyshintojen alennusten ja toisaalta erillisen perusmaksulaskun kustannusvaikutukset ovat yksilöllisiä erilaisille asuinkiinteistöille. Esimerkiksi kotkalaisissa taloyhtiöissä loppu-, bio-, ja muovipakkausten tyhjennyshintojen alennukset alentavat kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen hintaa ja kompensoivat perusmaksuista tulevia jätekuluja. Myös pientaloissa loppujätteen tyhjennyshintojen alennukset kompensoivat perusmaksusta tulevia kuluja.

Kotkan tyhjennysmaksuja ja perusmaksuja koskevat päätökset löytyvät Kymen jätelautakunnan 14.12.2022 kokouksen pöytäkirjasta.

Kotkan tyhjennysmaksut ja perusmaksut löytyvät myös hinnastostamme.