Kymen jätelautakunta on myöntänyt Kymenlaakson Jäte Oy:lle määräaikaisen luvan poiketa jätehuoltomääräysten 28 §:n noudattamisesta. Ajalla 15.-30.6.2023 yhtiö voi noudattaa jätteenkuljetuksissaan Kouvolassa, Kotkassa, Iitissä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla seuraavia jätteiden kuormausaikoja:

  • ma-la klo 5-23
  • su klo 8-22

Kuormaustilanteissa melu on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi.

Perustelut: Jätteenkuljetus on yhteiskunnan kannalta toiminto, joka on välttämätöntä saada hoidettua kohtuullisessa aikataulussa, jottei aiheudu roskaantumista- tai hajuhaittaa tai muuta haittaa.