Muovipakkausten keräysvelvoite astuu voimaan vähintään 10 asunnon kiinteistöillä 1. heinäkuuta

Muovipakkausten keräystä suoraan asuinkiinteistöiltä on järjestetty Kotkassa jo kesästä 2017 lähtien ja Kouvolassa ja Iitissä keväästä 2019 lähtien. Mäntyharjulla kiinteistökeräys saatiin käyntiin tänä keväänä. Muissa toimialueemme kunnissa asuinkiinteistön jätteenkuljetus on edelleen asukkaan/kiinteistönhaltijan itse järjestettävä.

Kymen jätelautakunta päätti uusista jätehuoltomääräyksistä 26.9.2019. Niiden mukaan muovipakkausten keräys tulee pakolliseksi asuinkiinteistöillä, joilla on vähintään 10 asuntoa. Velvoite astuu voimaan 1. heinäkuuta.

Jätteenkuljetuksen uudet taksat voimaan 1. heinäkuuta

Kymen jätelautakunta päätti jätteenkuljetuksen taksoista kokouksessaan 28.5.2020. Jäteastian tyhjennyshintoja kaikilla kolmella kuljetusalueella (Kotkassa, Mäntyharjulla ja Kouvola-Iitissä) nostavat muun muassa kuljetuskustannusten nousu (kuljetuskustannusindekseissä nousua alle 2 %) ja jätteenkäsittelykustannusten nousu (nousua alle 3%). Korotukset ovat maltillisia. Uudet taksat tulevat voimaan 1.7.2020.

Kouvolassa ja Iitissä 240 litran loppujäteastian tyhjennyshinta nousi 20 senttiä, 600 litran loppujäteastian tyhjennyshinta 46 senttiä ja 660 litran loppujäteastian tyhjennyshinta nousi 6 senttiä. Biojätteen osalta sekä 140 että 240 litran astioiden tyhjennyshinnat nousivat 51 senttiä. Erikokoisten muovipakkausastioiden tyhjennyshinnat nousivat 13-18 sentillä. Myös muiden hyötyjätteiden tyhjennyshintoihin tuli muutoksia.

Kotkassa 240 litran loppujäteastian tyhjennyshinta nousi 34 senttiä, 600 litran loppujäteastian tyhjennyshinta nousi 59 senttiä ja 660 litran loppujäteastian tyhjennyshinta nousi 64 senttiä. 140 litran biojäteastian tyhjennyshinta nousi 61 senttiä ja 240 litran biojäteastian tyhjennyshinta nousi 63 senttiä. Muovipakkausastioiden tyhjennyshinnat muuttuivat siten, että 300-400 litran astioiden tyhjennyshinta laski 61 senttiä ja muun kokoisten astioiden tyhjennyshinnat nousivat 25-43 senttiä. Myös muiden hyötyjätteiden tyhjennyshintoihin tuli pieniä muutoksia, osa hiukan laski ja osa nousi.

Mäntyharjulla 240 litran loppujäteastian tyhjennyshinta nousi 22 senttiä, 600 litran loppujäteastian tyhjennyshinta nousi 57 senttiä ja 660 litran lopuujäteastian tyhjennyshinta nousi 63 senttiä. 140 litran biojäteastian tyhjennyshinta nousi 36 senttiä ja 240 litran biojäteastian tyhjennyshinta nousi 43 senttiä. Erikokoisten muovipakkausastioiden tyhjennyshinnat nousivat 10-11 senttiä. Muiden hyötyjätteiden tyhjennyshintoihin tuli nousua noin 1,5 %.

Jäteastioiden toimittaminen kiinteistöille maksulliseksi 1. heinäkuuta

Kymenlaakson Jäte myy ja vuokraa jäteastioita kuljetusasiakkailleen. Kampanjaluonteisesti astioiden toimitus on ollut maksutonta kesäkuun loppuun saakka. Heinäkuun alussa astiatoimitus muuttuu maksulliseksi. Astioiden toimittamisesta peritään 18,60 € (sis. alv 24%).

Jäteasemilla luovutaan käteismaksuista 1. heinäkuuta

Jäteasemilla luovutaan käteismaksuista heinäkuun alussa. Syynä käteismaksuista luopumiseen ovat käteisen käsittelyn aiheuttama suuri työmäärä ja työturvallisuuden parantaminen.

Kevään aikana on käteisellä maksaminen jäteasemilla jo lähes loppunut koronaepidemiaan liittyvien varotoimien vuoksi. Kotkan Jumalniemen jäteasemalla on sen aukeamisesta eli marraskuusta lähtien käynyt vain kortti, eikä ongelmia ole ilmennyt. Viimeisimpänä myös Lapinjärven Korsmalmin jäteasemalle saatiin korttimaksupääte kesäkuussa.

Käteismaksuista luopumisesta on tiedotettu asiakkaille kaikilla jäteasemilla jo tammikuun lopulta alkaen. Verkkosivuilla jäteasemien kohdalla asiasta on kerrottu jo useiden kuukausien ajan. Asiasta on tiedotettu myös joka kotiin 28.5. jaetussa Roskaviesti-lehdessä sekä kevään aikana julkaistuissa jäteasemia koskevissa lehti-ilmoituksissa ja sähköisissä uutiskirjeissä.