Kymen jätelautakunta päätti 14.12.2022 pitämässään kokouksessa jätemaksuista vuodelle 2023. Merkittävimpiä muutoksia ovat perusmaksujen yhtenäistäminen koko toimialueella sekä biojätteen tyhjennysmaksujen aleneminen.

Ekomaksun nimi muuttuu perusmaksuksi – maksun suuruus yhtenäiseksi koko alueelle

Ekomaksun nimi muutetaan kaikissa kunnissa perusmaksuksi. Samalla maksun suuruus yhtenäistetään koko Kymen jätelautakunnan toimialueella, jotta kuntalaisten kohtelu olisi yhdenvertaista asuinpaikasta riippumatta. Perusmaksuun sisällytetään jatkossa myös jätelautakuntamaksu, joka on Kouvolassa, Iitissä ja Kotkassa tähän asti sisällytetty tiettyihin tyhjennysmaksuihin.

Tähän saakka käytössä ollut taloyhtiössä sijaitsevan asunnon maksuluokka poistuu ja jatkossa perusmaksu on samansuuruinen sekä pientalossa että taloyhtiössä sijaitsevalle asunnolle.

Vuonna 2023 perusmaksun suuruus vakituiselle asuinhuoneistolle on 37,94 €/vuosi ja vapaa-ajanasunnolle 24,80 €/vuosi.

Perusmaksu laskutetaan jokaisesta asunnosta kerran vuodessa. Taloyhtiöissä sijaitsevien asuntojen perusmaksut laskutetaan taloyhtiöiltä, kuten ennenkin.

Näkyvin muutos tulee kotkalaisille, sillä vuodesta 2023 alkaen jätehuollon perusmaksu tulee heille erillisenä laskuna, kun tähän asti perusmaksut on Kotkassa sisällytetty loppujätteen ja muovipakkausten tyhjennysmaksuihin. Muissa kunnissa perusmaksut on jo vuosia laskutettu erillisellä laskulla. Kotkalaiset kotitaloudet saavat ensi vuoden perusmaksulaskunsa elo-syyskuussa.

Perusmaksulla rahoitetaan alikatteisia ja käyttöhetkellä maksuttomia jätehuollon palveluja, kuten mm. jäteasemien ylläpitoa, kiertäviä keräyksiä, vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jätehuollon tiedotusta ja neuvontaa sekä jätehuoltoviranomaisen toimintaa.

Bio- ja pakkausjätteiden tyhjennyshintoihin alennuksia lajittelun lisäämiseksi

Kouvolassa ja Iitissä biojäteastioiden tyhjennyshinnat alenevat astiakoosta riippuen noin 14-32 %.

Mäntyharjulla biojäteastioiden tyhjennyshinnat alenevat astiakoosta riippuen noin 8-14 %. Muovipakkausten keräysastioiden tyhjennyshinnat alenevat noin 9-35% ja lasipakkausten keräysastioiden tyhjennyshinnat noin 11-20 % astiakoosta riippuen.

Kun Kotkassa tyhjennyslaskuista poistuu perusmaksun ja lautakuntamaksun osuus, voidaan vastaavasti jäteastioiden tyhjennyshintoja alentaa. Kotkassa loppujäteastioiden tyhjennyshinnat alenevat astiakoosta riippuen noin 5-25 %. Esimerkiksi 240 litran loppujäteastian tyhjennys maksaa ensi vuonna 6,95 €, kun se tänä vuonna on maksanut 7,52 €. Hinta alenee siis 0,57 €/tyhjennyskerta. Loppujäteastioiden tyhjennyshintojen lisäksi Kotkan biojäteastioiden tyhjennyshinnat alenevat astiakoosta riippuen noin 5-24 % ja muovipakkausten keräysastioiden tyhjennyshinnat noin 20-40 % astiakoosta riippuen.

Uudet tyhjennysmaksut tulevat voimaan 1.2.2023 alkaen.

Kaikki tyhjennyshinnat ja niiden alennukset löytyvät Kymen jätelautakunnan sivuilta.

Kustannusvaikutukset kiinteistöille yksilöllisiä

Edellä esiteltyjen taksamuutosten kustannusvaikutukset ovat yksilöllisiä eri asuinkiinteistöille. Tyhjennyshintojen alennukset alentavat kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen hintaa ja osittain kompensoivat perusmaksuista tulevia jätekuluja.

Mäntyharjun lietetaksaan noin 16 % korotus

Kymen jätelautakunta on vahvistanut 14.12. kokouksessaan Mäntyharjun saostus- ja umpisäilölietteiden käsittely- ja kuljetusmaksutaksan 1.2.2023 alkaen. Mäntyharjun saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusmaksuihin tulee 15,72 %:n korotus (painekalusto 6,93 %). Vastaanottomaksut pysyvät ennallaan.

Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksut 1.2. alkaen

Keltakankaan jätekeskuksen taksa vuodelle 2023 on vahvistettu Kymen jätelautakunnan kokouksessa 14.12. Taksa tulee voimaan 1. helmikuuta. Kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden (8 eri jätejaetta) tonnihinnat nousevat 10 €. Loppujätteen tonnihinta laskee 4 €. Asbestin tonnihintaan tulee 60 € alennus ja puujätteen (laatu II) hintaan 10 € alennus.

Jäteasemien vastaanottomaksuihin ei tule muutoksia.

Lisätietoja

Kaikki uudet taksat löydät hinnastostamme.

Tarkempia tietoja saat Kymen jätelautakunnan 14.12.2022 kokouksen pöytäkirjasta.