Jätehuollon talvikausi alkaa tällä viikolla. Tämä tarkoittaa talvityhjennysrytmiin siirtymistä niissä 1-2 asukkaan kotitalouksissa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jäteastialleen eri tyhjennysvälin talvi- ja kesäkaudella.

Jätehuoltomääräysten mukaan enintään kahden asukkaan kotitaloudet voivat talvikaudella pidentää loppujäteastiansa tyhjennysvälin neljään viikkoon ilman kompostointiakin. Kouvolassa, Iitissä, Kotkassa ja Mäntyharjulla tyhjennysvälimuutoksesta ilmoitetaan kirjallisesti meidän asiakaspalveluumme. Haminassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella kirjallinen ilmoitus lähetetään Kymen jätelautakunnalle.

Talvikauden myötä vapaa-ajan asuntojen jäteastioiden tyhjennykset päättyvät, ellei muuta ole sovittu. Vain kesäkäytössä olevilla mökeillä jäteastioiden tyhjennykset sijoittuvat kesäkaudelle.

Jätehuollon talvikausi on viikot 41-17 ja kesäkausi viikot 18-40.