Korona leviää nyt voimakkaasti lähes koko Suomessa, myös Kymenlaakson Jätteen toimialueella. Jätehuollossa, kuten muillakin yhteiskunnan sektoreilla on tehty varautumissuunnitelmia pandemian pahenemisen varalle. Tällä hetkellä tammikuun arvioidaan olevan kriittisin aika, jolloin sairastumisia voi tulla runsaasti.

Jätteenkuljetuksissa on jo nähtävillä jonkin verran henkilöstövajausta, joka voi vaikuttaa jäteastioiden tyhjennyksiin.

Mikäli jätteenkuljettajia sairastuu niin paljon, että reittejä ei voida normaalissa rytmissä tyhjentää, otetaan käyttöön jätehuollon varautumissuunnitelma. Toimenpiteet, joihin voidaan ryhtyä ovat esimerkiksi tyhjennysvälien pidentäminen ja joidenkin ei-kiireellisten reittien tyhjentämisen siirtäminen myöhempään ajankohtaan (esim. lasi-/metalliastioiden tyhjennykset).

Myös jäteasemilla on suunnitelma jätehuoltopalvelujen turvaamiseksi, mikäli pandemia aiheuttaa henkilöstövajetta. Tällöin pienimpiä jäteasemia suljetaan tilapäisesti, ja henkilökuntaa siirretään turvaamaan isoimpien jäteasemien toiminta.

Pakkausjätteiden lajittelu säästää tilaa loppujäteastiassa

Myös näin pandemian aikana on hyvä muistaa pakkausjätteiden lajittelu. Mitä tarkemmin lajittelet erilaiset kierrätettävät pakkausjätteet erilleen, sitä vähemmän jätettä jää loppujäteastiaan. Erityisesti muovi- ja kartonkipakkausjätteiden lajittelu erilleen säästää paitsi luonnonvaroja, myös tilaa loppujäteastiassa. Tällöin loppujäteastialle riittää harvempikin tyhjennysväli.

Koronaturvallinen asiointi

Palvelumme jatkuvat toistaiseksi normaalisti. Jäteasemilla asioivia muistutetaan kasvomaskin käytön ja turvavälien tärkeydestä. Asemilla käy nykyisin vain korttimaksu ja asioimaan voi tulla vain terveenä.

Monia jätehuollon palveluihin liittyviä asioita voi kanssamme hoitaa helposti puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivuiltamme löytyvän sähköisen asioinnin kautta.