Kymen jätelautakunta on päivittämässä Kymenlaakson, Lapinjärven ja Mäntyharjun alueen jätehuoltomääräyksiä. Päivitystä perustellaan jätelainsäädännön muutoksilla, uusilla kierrätystavoitteilla sekä käytännön jätehuollon järjestämisessä esiin tulleilla tarkentamistarpeilla.

Esitys jätehuoltomääräyksistä julkaistiin 10.7. Kymen jätelautakunnan internet-sivuilla. Lausuntoja asiasta voi antaa Kymen jätelautakunnalle 16.8. asti.

Esityksen mukaan uudet jätehuoltomääräykset tulisivat voimaan 1.10.2019. Yksi keskeinen muutosehdotus koskee asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita taajamissa. Esityksen mukaan muovipakkausten kerääminen tulisi aloittaa vähintään kymmenen asuinhuoneiston kiinteistöillä viimeistään 1.1.2020. Lisäksi siirtymäajan jälkeen muovin ja muidenkin hyödynnettävien jätteiden erilliskeräys ulotettaisiin aiempaa pienempiin kiinteistöihin.

Jätehuoltomääräysten luonnos on luettavissa täällä: http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kymen-jatelautakunnan-kuulutus-ja-nahtavilla-oleva-aineisto/