Kymen jätelautakunta on aloittanut jätehuoltomääräysten päivitystyön. Tällä hetkellä voimassaolevista jätehuoltomääräyksistä puuttuvat muovipakkausten keräysvelvoitteet. Lisäksi jätehuoltomääräyksissä on joitakin kohtia, jotka ovat vanhentuneet lainsäädännön muututtua.

Lisätietoa Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p. 020 61 58143/Kymen jätelautakunta.