Osalla Kymenlaakson Jätteen kuljetusasiakkaista on vielä käytössään vanhoja, metallikauluksella varustettuja jäteastioita. Metallikauluksiset jäteastiat aiheuttavat työturvallisuusriskin jäteauton kuljettajille. Näistä astioista puuttuvat yleensä myös jätehuoltomääräysten mukaiset tartuntakahvat, jolloin ne tulee vaihtaa uusiin, määräysten mukaisiin jäteastioihin.

Millainen jäteastian tulee olla?

Jäteastioita koskevat jätehuoltomääräykset ovat olleet voimassa jo useiden vuosien ajan. Jäteastioiden tulee olla käsin siirrettäviä, kannellisia, tartuntakahvoinja pyörin varustettuja 140–700 litran jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat voimassa olevien standardien (SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2 ja SFS-EN 840-3) mukaisia; jätesäkkitelineitä ei saa käyttää.

Kaikki jäteastioita koskevat säädökset löydät Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksistä.

Lisäksi lukittavat pyörät jäteastiassa lisäävät sekä käyttäjien että kuljettajien turvallisuutta.

Metallikauluksinen jäteastia on työturvallisuusriski

Jotta jäteastioiden tyhjentäminen on turvallista jätteenkuljettajille, tulee keräysvälineiden täyttää tietyt vaatimukset.

Metallikauluksiset jäteastiat istuvat huonosti jäteauton nostolaitteeseen. Vanhoissa jäteastioissa eteen tulee lisäksi metallin väsyminen ja taipuminen ajan saatossa. Metallin väsymistä on usein vaikea havaita nopealla tarkastelulla. Pahimmassa tapauksessa jäteastia voi ”pompata” hissistä kuljettajaa kohti, kun astiaa ollaan laskemassa tyhjennyksen jälkeen alas. Lisäksi metallikauluksisista jäteastioista puuttuvat usein määräysten mukaiset tartuntakahvat

Näiden syiden takia kuljettajalla on oikeus jättää metallikauluksinen astia tyhjentämättä työturvallisuusriskiin vedoten, jolloin käynnistä veloitetaan hinnaston mukainen hukkanoutomaksu.

Kuva: Metallikauluksellinen, 660 litran jäteastia. Tyhjennystilanteessa jäteauton hissin kamman ja tartuntaraudan väliin jää tyhjää tilaa, jolloin riski jäteastian putoamiselle kasvaa.
Kuva: Muovikauluksinen, 660 litran jäteastia. Jäteastia pysyy tiiviisti kiinni jäteauton haravassa eikä tyhjää tilaa jää.

Mistä voin hankkia uuden jäteastian?

Astioita myyvät muun muassa rautakaupat ja suuremmat marketit. Jäteastian voi myös ostaa tai vuokrata Kymenlaakson Jätteeltä Kotkassa, Kouvolassa, Iitissä ja Mäntyharjulla. Huomioithan, että vuokraus on mahdollista vain taloyhtiöille. Lisätiedot, toimitusehdot ja hinnaston löydät täältä.

Ohjeita jäteastioiden ja jätepisteen mitoittamiseen löydät täältä.