Keltakankaan jätekeskuksen kentällä varastoidaan poikkeuksellisesti Kouvolan Veden Mäkikylän biokaasulaitoksen mädätysjäännöstä.

Varastointi saattaa aiheuttaa hajuhaittoja lähialueelle. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.