Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskuksessa tehdään vesienkäsittelyn kunnossapitotöitä syksyn aikana. Kunnossapitotöiden yhteydessä käytetään mahdollisten vuotojen havainnointiin vihreää väriainetta. Väriaine on samaa, millä tutkitaan kaukolämpölinjojen vuotoja. Väriaine ei ole luonnolle, eläimille tai ihmisille vaarallista. Kymenlaakson Jäte Oy on tiedottanut asiasta myös Kouvolan kaupunkia ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusta.