19.7.2021 voimaan astuvan uuden jätelain päätavoitteena on nostaa kierrätysaste Suomessa EU:n jätesäädöspaketissa asetetulle tasolle.

Vuonna 2035 yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää jo 65%. Monien pakkausjätteiden osalta kierrätyksen tilanne on Suomessa jo hyvä suhteessa tavoitteisiin. Eniten työtä vaatii muovi- ja puupakkausten kierrätysasteen nostaminen.

Uusi jätelaki edellyttää, että jatkossa taajama-alueilla, kaikissa vähintään viiden asunnon kiinteistöissä järjestetään erilliskeräys kartonki-, lasi- ja muovipakkauksille sekä metallille että biojätteelle. Lisäksi biojätteen erilliskeräys tai kompostointi laajenee isommissa, yli 10 000 asukkaan taajamissa, myös omakotitaloille.

Jätelain näkyvin lähivuosien muutos lienee se, että bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset asuinkiinteistöiltä kuuluvat jatkossa ns. kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen koko Suomessa. Kunnan julkisen hankinnan kautta yksityiset kuljetusalan yritykset toteuttavat työn. Muutos lisää töitä jätteenkuljetusyrityksille ja jäteautonkuljettajille.

Jätelakia tarkentavat ja mm. erilliskeräysvelvoitteita määrittelevät valtioneuvoston asetukset hyväksytään syksyllä.

Kymenlaakson Jätteen toimialueella on jo ennakoitu jätelain muutoksia

Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella on jo ennakoitu tulossa olevia muutoksia esimerkiksi Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä. Jätelain edellyttämä pakkausjätteiden kiinteistökeräyksen laajeneminen pienempiin taloyhtiöihin toteutuu Kymen jätelautakunnan alueella jo tänä kesänä.

”Olemme valmistautuneet jätelain tuomiin muutoksiin. Meillä on toiminta-alueellamme jo biojätteen ja pakkausjätteen erilliskeräystä sekä jäteyhtiön järjestämää kuljetusta ”, toteaa Kymenlaakson Jätteen toimitusjohtaja Kati Manskinen luottavaisin mielin. ”Tarvittavien, uusien muutosten suunnittelu on käynnistetty ja niistä kerrotaan syksyllä lisää sekä asukkaille että omistajakuntien viranhaltijoille. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain”, jatkaa Manskinen.

Jätelakimuutoksen käytännön vaikutukset asukkaiden jätehuoltoon

Käytännössä jätelain muutos asukkaille tarkoittaa sitä, että heidän kierrätysmahdollisuutensa paranevat uusien jätehuoltoratkaisujen myötä. Kymenlaakson Jätteen toimialueella jätelain tuomat muutokset tarkoittavat, että myös Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Lapinjärvellä biojätteen ja pakkausjätteiden keräys ja kuljetus siirtyvät Kymenlaakson Jätteen järjestämäksi jätelaissa määritellyn siirtymäajan jälkeen.

Taloyhtiöiden jätehuoltoa muutos voi selkeyttää, kun useiden jätejakeiden kuljetukset, asiakaspalvelun ja laskutuksen hoitaa jatkossa yksi taho.

Jätehuoltoalla toimiville yrityksille lakimuutoksen ennakoidaan tarjoavan lisää työtä. Vaikka yksittäiselle kuljetusyritykselle muutos voi siirtymävaiheessa tarkoittaa omien suorien taloyhtiöasiakkuuksien vähenemistä, tarjoaa palvelujen lisääntyminen myös mahdollisuutta saada uutta työtä Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana. Kymenlaakson Jäte käyttää järjestämässään jätteenkuljetuksessa aina urakoitsijana yksityisiä kuljetusyrityksiä.

Kymenlaakson Jäte on yhdeksän kunnan kokonaan omistama jäteyhtiö, joka hoitaa omistajakuntiensa puolesta kunnan vastuulle kuuluvia lakisääteisiä jätehuollon tehtäviä.