Jäteastian tyhjennyksissä on edelleen viivästyksiä Kotkassa. Jäteastian tyhjennyspäivä voi siirtyä päivän verran totuttua myöhemmäksi.

Jätteenkuljetusten myöhästyminen johtuu urakoitsijan kalusto-ongelmista.

Myös runsas lumentulo on hidastuttanut tyhjennysten tekemistä. Asukkaat voivat helpottaa jätteenkuljettajien urakkaa huolehtimalla, että lumityöt on tehty myös jäteastian ympäriltä.

Pahoittelemme viivästyksistä aiheutuvaa haittaa.