Kymenlaakson Jäte Oy on julkaissut hankintailmoitukset kahdesta merkittävästä jätteenkuljetusurakasta, jotka alkavat 1.7.2023. Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden alueella kilpailutetaan kuljetusurakka, joka koskee loppu-, bio- ja pakkausjätteiden keräystä ja kuljetusta kiinteistöiltä. Kouvolan ja Iitin alueella puolestaan kilpailutetaan biojätteiden kuljetusurakka.

Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuljetusurakka

Haminan, Kotkan, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kuljetusurakkaan kuuluvat asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteet, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät jätteet sekä Pyhtäällä ja Kotkassa myös asuinkiinteistöjen loppujätteet.

Hankinta on jaettu neljään osaurakkaan:

  1. Pyhtää ja Kotka (Kymijoen lännenpuoleinen alue)
  2. Kotka (Kymijoen idänpuoleinen alue)
  3. Hamina, Virolahti ja Miehikkälä
  4. Kontit, syväkeräyssäiliöt ja puristimet (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti)

Urakkakausi on 1.7.2023-31.3.2027 (optiomahdollisuus 1+1 v.).

Tarjousten on oltava perillä 23.9.2022 klo 12.00 mennessä.

Biojätteiden keräys ja kuljetus Kouvolan ja Iitin alueella

Kouvolan ja Iitin biojäteurakkaan kuuluvat taajama-alueella sijaitsevat asuinkiinteistöt sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt. Urakkaan sisältyvät biojäteastioiden tyhjennykset, pesut ja jätteiden kuljetukset. Urakkakausi on 1.7.2023-6.10.2025.

Tarjousten on oltava perillä 23.9.2022 klo 12.00 mennessä.