Lämpenevä sää on pehmentänyt teitä ja saanut aikaan kelirikkoa. Monella yksityistiellä on rajoitettu liikennettä ja asetettu tielle painorajoitus. Painorajoitetulle tielle ei voi ajaa jäteautolla.

Mikäli tiehoitokunta haluaa antaa ajoluvan 20 tonnia painavalle jäteautolle, tulee tästä ilmoittaa Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluun. Ilmoituksen tekee tiehoitokunta.

Ilmoitukset poikkeusluvasta

Ilmoituksen voi tehdä valmiilla lomakkeella, joka lähetetään Kymenlaakson Jätteen asiakaspalveluun joko postitse tai sähköpostin liitteenä:

  • asiakaspalvelu(at)kymenlaaksonjate.fi
  • Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari 50, 46860 Keltakangas

Ilmoituksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti sähköpostilla, mutta viestiin tulee kirjata kaikki lomakkeessa pyydetyt tiedot.

Jos poikkeuslupaa ei ole

Jos ajolupaa ei ole, mutta tien varrella asuva haluaa jäteastiansa tyhjennettävän, tulee astia siirtää sellaiseen paikkaan, josta jäteauto pääsee sen tyhjentämään.

Astian siirrosta on ilmoitettava Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalvelulle osoitteeseen asiakaspalvelu(at)kymenlaaksonjate.fi.