Keltakankaan jätekeskuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikkaa maisemoidaan heinä-elokuun aikana. Maisemoinnissa kaatopaikka peitetään osittain lopullisella pintarakenteella, joka vähentää kaatopaikan aiheuttamaa hajuhaittaa. Kuitenkin maisemointityöt voivat aiheuttaa väliaikaisesti ylimääräistä hajuhaittaa lähialueelle.

Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.