Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskuksessa on tehty vesienkäsittelyn kunnossapitotöitä syksyn ja alkutalven aikana. Kunnossapitotöiden yhteydessä on käytetty mahdollisten vuotojen havainnointiin vihreää väriainetta. Väriaine on samaa, millä tutkitaan kaukolämpölinjojen vuotoja. Kymenlaakson Jäte Oy on tiedottanut asiasta myös Kouvolan kaupunkia ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusta.

Väriaineellista vettä lasketaan maastoon viikosta 49 alkaen. Väriaine ei ole luonnolle, eläimille tai ihmisille vaarallista. Väriaineesta ei jää jälkiä maastoon tai alueen vesistöihin.