Kymenlaakson Jäte Oy on päivittänyt multatuotteidensa kuljetushinnastoa 1.7.2022 alkaen. Kasvaneiden kuljetuskustannusten myötä multatuotteiden kuljetusmaksuja on jouduttu korottamaan vastaamaan vallitsevaa kustannustasoa.

Korotus koskee vain kuljetusmaksuosuutta, multatuotteiden tonnihintoihin ei tule muutosta.

Keltakankaan multatuoteperheeseen kuuluu kolme tuotetta:

  • inframulta, jota käytetään nimensä mukaisesti maisemointiin ja teiden varsille
  • pihamulta, joka soveltuu parhaiten nurmialueiden kasvualustaksi
  • kasvimulta eli rodomulta, joka on koostumukseltaan paras kasvualusta hapanta maata vaativille kasveille, kuten havupuille- ja pensaille, alppiruusuille ja pensasmustikoille.

Tilaukset, hinnasto ja lisätiedot.