Roskaviesti-lehdessä olleessa jutussa mainittiin, että jäteastian tyhjennysväliä voi pidentää, mikäli kotitalous kompostoi biojätteen asianmukaisessa kompostorissa ja tekee siitä ilmoituksen. Jutussa ei tällä kertaa mainittu yksityiskohtaisesti, miten tämä tapahtuu.

Ilmoitus ruokajätteen kompostoinnista tehdään aina kirjallisesti, joko tulostettavalle pdf-lomakkeelle tai sähköisen asioinnin lomakkeelle. Tulostetulle lomakkeelle tehdyn ilmoituksen voi toimittaa Kymenlaakson Jätteelle tai Kymen jätelautakunnalle. Molempien verkkosivuilta löytyy sähköinen asiointi, jossa ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti.

Kymenlaakson Jätteen asiakaspalvelu voi ilmoituksen perusteella (jos kaikki on kunnossa) myöntää pidennyksen enintään 4 viikkoon. Tätä pidemmät (8 tai 12 viikon) tyhjennysvälihakemukset menevät vielä Kymen jätelautakunnalle päätöksentekoa varten, ja vasta päätöksen jälkeen pidennys voidaan merkitä kuljetusjärjestelmään.

Kymenlaakson Jäte järjestää asuinkiinteistöjen jätteenkuljetukset Kouvolassa, Iitissä, Mäntyharjulla ja Kotkassa. Muissa kunnissa kuljetuksesta tulee sopia kuljetusliikkeen kanssa suoraan.