Kymenlaakson Jäte on varautunut turvaamaan toimialueensa välttämättömät jätehuoltopalvelut myös koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Jätteiden keräys kiinteistöiltä sekä vastaanotto Keltakankaan jätekeskuksessa ja yhtiön hoitamilla jäteasemilla jatkuvat normaalisti, käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Mikäli jäteautonkuljettajia ja jätehuoltotyöntekijöitä sairastuu ja poissaolot lisääntyvät, voi kuljetuksiin tulla viivästyksiä ja jätteen vastaanottopisteiden aukioloaikoihin supistuksia.

Jäteastioiden myynti ja vuokraus kuljetusasiakkaille jatkuu, mutta astioiden toimituksiin voi tulla viivästyksiä.

Kouluneuvonnat on toistaiseksi lopetettu. Myöskään vierailuryhmiä ei oteta vastaan yhtiön toimipisteissä.

Jätehuollon toiminnan varmistaminen edellyttää erityisesti jätteenkuljetus-, vastaanotto- ja käsittelytehtävissä työskentelevien henkilöiden terveydestä huolehtimista. Yhtiö ohjeistaa henkilökuntaa ja urakoitsijoita huolehtimaan työturvallisuudestaan. Myös asukkaille on laadittu ohjeet koronaviruksen huomioimisesta jätehuollossa.

Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja päivittää tarvittaessa toimintaohjeita asukkaille, henkilökunnalle ja urakoitsijoille.

Toimintaohjeet asukkaille

Jätteiden lajittelu ja pakkaaminen kiinteistöllä

  • Laita käytetyt nenäliinat ja muut kertakäyttöiset hygieniatuotteet roskapussiin. Sulje pussit tiiviisti ristiin sitomalla tai teippaamalla.
  • Kerää sairastuneiden eritteiset roskat erilleen, pussilla päällystettyyn roskakoriin. Vaihda pussi päivittäin. Sulje täyttynyt roskapussi tiiviisti ja vie kiinteistön loppujäteastiaan.
  • Mikäli jäteastian tyhjennyksissä tulee katkoksia, pakkaa jätteet tiiviisti ja säilö ne tilaan, jossa niistä ei ole haittaa terveydelle ja johon haittaeläimet eivät pääse. Käytä pakkaamiseen tarvittaessa useampaa jätesäkkiä päällekkäin.
  • Lajittele pakkausmateriaalit tiiviisti omiin keräysastioihinsa. Mikäli keräysastiat ovat täynnä, älä jätä pakkausjätteitä keräyspaikalle vaan säilytä niitä kotonasi, kunnes keräysastioissa on jälleen tilaa.

Jäteasemalla asiointi

  • Noudata terveydenhuollon viranomaisten ohjeistusta virustartuntojen ehkäisemiseksi.
  • Käytä korttimaksua, mieluiten lähimaksua. Käteisen käyttöä vältettävä epidemia-aikana.