Kotkassa perusmaksu vaihtui asuntokohtaiseksi vuosimaksuksi

Jätehuollon perusmaksun perusteet ja maksun suuruus yhtenäistyivät tänä vuonna kaikissa Kymenlaakson Jätteen kymmenessä osakaskunnassa. Muutos näkyy eniten Kotkassa, jossa perusmaksu laskutetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa erillisenä asuntokohtaisena maksuna. Muissa toimialueen kunnissa perusmaksut on jo vuosia laskutettu erillisellä laskulla. Samalla Kotkan alueen tyhjennyslaskuista poistui perusmaksun osuus, jota on peritty loppu- ja muovipakkausjäteastioiden tyhjennysmaksuissa. Perusmaksuun sisällytetään jatkossa myös jätelautakuntamaksu, joka on Kotkassa tähän asti sisällytetty loppujätteen tyhjennysmaksuihin.

Kotkan perusmaksujen laskutus käynnistyy lokakuussa, ensimmäisenä laskutetaan taloyhtiöissä sijaitsevien asuntojen maksut. Sen jälkeen, loppuvuoden aikana laskutetaan muiden vakituisesti asuttujen asuntojen sekä vapaa-ajan asuntojen perusmaksut.

Perusmaksun määrästä ja laskutusperusteista päättää Kymen jätelautakunta, joka on alueen jätehuoltoviranomainen. Kymen jätelautakunta päätti vuoden 2023 perusmaksut kokouksessaan 14.12.2022. Perusmaksun suuruus riippuu asunnon käyttötarkoituksesta.

Jätehuollon perusmaksut vuonna 2023:

AsuntotyyppiPerusmaksu 2023, €/asunto/vuosi (sis. alv:n 24 %)
Vakituinen asunto*37,94
Vapaa-ajan asunto**24,80

* vakituiseksi asunnoksi lasketaan myös ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto.
** vapaa-ajan asunnoksi lasketaan myös ei-ympärivuotisessa käytössä oleva asunto.

Asukkaat saavat perusmaksulla monipuolisia jätehuoltopalveluja

Perusmaksu perustuu jätelakiin. Sillä rahoitetaan asukkaille käyttöhetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja sekä jäteasemien ylläpitoa ja jätehuoltoviranomaisen eli Kymen jätelautakunnan toimintaa.

Perusmaksuilla rahoitetaan merkittävä osa jäteasemien, kuten Jumalniemen jäteaseman ylläpitokuluista. Perusmaksun ansiosta asukkaat saavat myös viedä kodin vaaralliset jätteet maksutta jäteasemalle ja kiertäviin keräyksiin. Myös Kymenlaakson Jätteen ekopisteet, jäteneuvonta ja -tiedotus, poistotekstiilikeräys sekä lääkejätteiden apteekkikeräys rahoitetaan perusmaksulla.

Perusmaksulla ei kateta jäteastioiden tyhjennyksiä, jätteenkuljetusta tai jätteenkäsittelyä.

Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa jokaisesta asunnosta. Taloyhtiöissä sijaitsevien asuntojen perusmaksut laskutetaan taloyhtiöiltä. Laskuttajana toimii Kymenlaakson Jäte Oy.