Palvelut siirtyisivät ahtaaksi käyneeltä Ahlmanintieltä Kuusaantien varteen aikaisintaan vuonna 2025

Kymenlaakson Jäte aikoo rakentaa Kouvolaan uuden kierrätysaseman, joka korvaisi Ahlmanintien jäteaseman palvelut ja mahdollistaisi myös käyttökelpoisten tavaroiden kierrätyksen. Uusi asema olisi tulossa Parik-säätiön naapuriksi Kuusaantien varteen. Asema sijoittuisi Kouvolan keskustan suunnasta tultaessa Parikilta markettialueelle päin. Näin asukkaat voisivat kierrätysasemalla asioidessaan samalla lahjoittaa käyttökelpoiset tavarat Parikille.

Kouvolan kaupunki on tehnyt syyskuun alussa päätöksen tontin vuokraamisesta Kymenlaakson Jätteelle. Alueen rakennussuunnittelu käynnistyy kuluvana syksynä. Tavoitteena olisi aloittaa rakentaminen ensi vuonna, mutta se edellyttää ensin muutosta alueen asemakaavaan ja katusuunnitelmaan. Uusi kierrätysasema aloittaisi toimintansa aikaisintaan vuonna 2025.

Ahlmanintien asema on käynyt ahtaaksi ja ruuhkauttaa liikennettä

Uusi paikka tarvitaan, koska nykyiset tilat Ahlmanintiellä ovat käyneet ahtaaksi kävijämäärien kasvun vuoksi. Viime vuosina asema on vetänyt jopa 100.000 kävijää vuodessa.

– Ahlmanintien kävijämäärät ovat yli kolminkertaistuneet siitä, kun toiminta alkoi 2000-luvun alussa, taustoittaa Kymenlaakson Jätteen toimitusjohtaja Kati Manskinen.

Tilaa toiminnan laajentamiselle ei kuitenkaan ole nykyisessä paikassa. Tällä hetkellä aseman huoltotoimet ja vastaanotettujen materiaalien siirtokuljetukset joudutaan tekemään asiakkaiden kanssa samalla alueella samaan aikaan. Tästä aiheutuu riskejä sekä asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuudelle.

Kävijämäärien kasvu on aiheuttanut myös liikenteen ruuhkautumista Ahlmanintiellä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on huomauttanut ruuhkista ja niistä aiheutuvista vaaratilanteista. Liikennejärjestelyjä ei kuitenkaan saada muutettua vaaditulla tavalla tilanpuutteen vuoksi, joten palveluille joudutaan etsimään uusi paikka.

Palvelut turvallisesti asiointireitin varrelle

Kymenlaakson Jäte on etsinyt asemalle uutta paikkaa yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa jo pitkään. Kuusaantien aluetta pidetään vaihtoehdoista sopivimpina, koska se sijaitsee luontaisen asiointireitin varrella ja mahdollistaa kierrätyksen tehostamisen yhteistyössä Parik-säätiön kanssa.

Kouvolan kaupungingeodeetin Sami Suoknuutin mukaan kaupunki on laajentanut uudelle asemalle kaavailtua tonttia varmistaakseen sujuvan ja turvallisen liikennöinnin aseman ja Kuusaantien välillä. Tämän vuoksi alueelle tarvitaan myös asemakaavamuutos ja uusi katusuunnitelma.

– Liikennejärjestelyt suunnitellaan niin, että jonottaminen ei tapahdu Kuusaantiellä vaan alueen porttien sisäpuolella, selvittää Suoknuuti, jonka mukaan liittymä Kuusaantielle tultaisiin toteuttamaan joko kiertoliittymällä tai liikennevaloilla.

Kierrätysasemalle suunniteltu alue on jo tällä hetkellä teollisuusalueeksi kaavoitettua. Käyttöä muihin tarkoituksiin rajoittaa Suoknuutin mukaan se, että tontti on entinen maantäyttöalue, joka rajautuu Hinkismäen vanhaan kaatopaikkaan. Sen sijaan uusi asema toimisi asukkailta vastaanotettujen kierrätysmateriaalien siirtokuormausalueena eli kaikki alueella vastaanotettavat jakeet kuljetetaan pois ja käsitellään muualla. Asemasta ei myöskään aiheudu hajuhaittoja, koska siellä ei vastaanoteta elintarvikejätteitä eikä loppujätteitä.

Suoknuutin mukaan kierrätysmateriaalien vastaanotosta ei ole odotettavissa lähialueelle meluhaittaa sen enempää kuin mitä vilkkaasti liikennöity Kuusaantie jo tällä hetkellä aiheuttaa.

Käyttökelpoiset tavarat kierrätykseen samalla reissulla

Uuden kierrätysaseman myötä tavaroiden uudelleenkäyttö tehostuu, kun asukkaat voivat samalla reissulla lahjoittaa Parikille hyväkuntoiset, itselle tarpeettomat tavarat.

Parik-säätiön toimitusjohtaja Timo Pesu odottaa innolla uutta asemaa kierrätysmyymälän naapuriin.

–  Yhteistyö kierrätyksen tehostamiseksi on toiminta-ajatuksemme mukaista, toteaa Pesu ja lisää:

– Naapuriin tulevat kierrätyspalvelut ovat luontevaa jatkoa sille, että kierrätysmyymälässämme toimii jo nyt Kymenlaakson Jätteen vastaanottopiste asukkaiden poistotekstiileille sekä pienille kodin sähkölaitteille, metallille ja kodin vaarallisille jätteille, toteaa Pesu, jonka mukaan suunnitelmana on kehittää aluetta tulevaisuudessa yhä vahvemmin kestävän kuluttamisen paikaksi.

Kymenlaakson Jätteen toimitusjohtaja Kati Manskisen mukaan yhtiö on jo tehnyt samantyyppistä yhteistyötä uusimmalla asemallaan Kotkan Jumalniemen marketalueella. Jumalniemessä samalla alueella toimii Sotek-säätiön pyörittämä Goodwill-myymälä.

– Yhteistyötä tekemällä pyrimme toteuttamaan jätelain etusijajärjestystä, eli ehkäisemään jätteen syntyä ja lisäämään tavaroiden uudelleenkäyttöä. Kun palvelut löytyvät samalta alueelta ja asukkaiden arkisten asiointireittien varrelta, niiden käyttö on vaivattomampaa, Manskinen kiteyttää.