Kouvolan alueen hyöty- ja loppujäteastioiden tyhjennysreittejä järjestellään uudelleen. Jätehuolto Laineen uudistuneet reitit otetaan käyttöön tammikuun alusta lähtien. Reittiuudistusten taustalla on jätteenkeräyksen tehostaminen. Heinäkuussa muuttuneet jätehuoltomääräykset ovat kasvattaneet hyötyjätereittien asiakasmäärää. Kouvolassa pakkausjätteiden kuljettaminen siirtyi yksityisiltä kuljetusyrityksiltä Kymenlaakson Jätteen järjestämäksi kuljetukseksi, jossa kuljetuksen hoitaa Kymenlaakson Jätteen urakoitsija. Tästä syystä reittejä joudutaan järjestelemään uudelleen. Kotitalousasiakkaita on tiedotettu asiasta kirjeitse.

Muovipakkausten keräysastiat tyhjennetään kaksilokeroautolla ja muovipakkausten keräykseen kuuluvien kiinteistöjen loppujäteastiat tyhjennetään yksi- tai kaksilokeroautolla alueesta riippuen. Reittiuudistusten myötä muovipakkaus- ja loppujäteastioiden tyhjennyspäivät voivat muuttua.

Loppujätereittien uudet tyhjennyspäivät jakautuvat alueittain seuraavasti:

MaanantaiKouvola, radan alapuoli: Sarkola, Kankaronmäki, Vahteronmäki, Eskolanmäki, Kiehuva, Mielakka, Aitomäki, Tyrri, Myllykoski: VT 15 itäpuoli
TiistaiKouvola: Vatajanpuisto, Rekola, Ruotsula, Koria, Takamaa, Hevossuo Iitti: Inginmaa, Saaranen, Haapa-Kimola
KeskiviikkoKoria, Värälä, Ummeljoki, Inkeroinen:VT 15 länsipuoli, Elimäki
TorstaiKouvola: Kellomäki, Kaunisnurmi, Sarkola, Alakylä, Eskolanmäki, Vahteronmäki
PerjantaiMyllykoski: VT 15 länsipuolella tien ja Kymijoen välinen alue, Säkkijärvi, erillisellä reitillä Iitti: Kausalan taajama

Kaksilokeroautolla ajettavien muovi- ja loppujätereittien uudet tyhjennyspäivät jakautuvat alueittain seuraavasti:

TiistaiKouvola länsipuoli, Koria, Elimäki, Inkeroinen, Kausala
TorstaiKouvola itäpuoli, Myllykoski, Sippola

Pääsääntöinen ajopäivä alueella on yllä mainittu, mutta tyhjennys voi siirtyä +/- 1 päivällä (arkipyhäviikkoina +/- 2 päivällä). Osalla alueista jätteitä ajetaan totutusti vain kahden viikon välein. Jäteastioille sovitut tyhjennysvälit säilyvät ennallaan.

Pahoittelemme tyhjennyspäivän muuttumisesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Reittiuudistusten myötä myös hyötyjätteiden keräysaikataulut muuttuvat

14.1.2022 alkaen pienmetalli siirtyy parittomilta viikoilta parillisille ja ajetaan lasipakkausten kanssa kaksilokeroautolla. Suunniteltu tyhjennyspäivä on perjantai. 5.1.2022 alkaen paperireitti ajetaan kahden viikon välein, suunniteltu reittipäivä on keskiviikko.

Pääsääntöinen ajopäivä alueella on yllä mainittu, mutta tyhjennys voi myös siirtyä arkiviikoilla +/- 1 päivällä, arkipyhäviikoilla +/- 2 päivää.

Jäteastioille sovitut tyhjennysvälit säilyvät ennallaan.

Kuvat tyhjennysreiteistä päivitetään tähän uutiseen myöhemmin.