Uudistukset koskevat Remeon urakoimaa aluetta Kouvola-Iitti akselilla. Reittiuudistusten taustalla ovat ajoaikojen sekä ajoalueiden tiivistäminen. Uudistuneet reitit otetaan käyttöön 1. maaliskuuta alkaen. Tyhjennyspäivät muuttuvat reittiuudistusten myötä yhteensä noin 1600 kiinteistöllä. Muutos koskee pääsääntöisesti taloyhtiöitä. Asiakkaille, joita muutos koskee, on tiedotettu asiasta kirjeitse. Jäteastioille sovitut tyhjennysvälit säilyvät ennallaan.

Reittiuudistusten jälkeen tyhjennyspäivät jakautuvat alueittain seuraavasti:

Maanantaina Inkeroinen, Myllykoski, Elimäki, Kausala, Sippola
Tiistaina Jaala, Voikkaa, Kuusankoski, Koria
Keskiviikkona Kuusankoski, Valkeala, Kouvola
Torstaina Kouvola
Perjantaina Kouvola

Pääsääntöinen ajopäivä alueella on yllä mainittu, mutta tyhjennys voi siirtyä +/- 1 päivällä (arkipyhäviikkoina +/- 2 päivällä).

Pahoittelemme tyhjennyspäivän muuttumisesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.