Kouvolan tekninen lautakunta käsittelee tänään keskiviikkona 29.11.2023 pitämässään kokouksessa kaavamuutosehdotusta, joka liittyy ns. Kouvolan Ekokylän alueeseen. Kymenlaakson Jäte suunnittelee alueelle uutta jäteasemaa. Alueesta käytetään työnimeä Kouvolan Ekokylä.

Kaavamuutosalue sijoittuu Parik-säätiön toimitilojen lähialueelle. Muutoksessa Savon radan ja Kuusaantien risteyksessä sijaitsevaa korttelialuetta laajennetaan länteen, mikä mahdollistaa alueen käytön nykyistä suurempaan rakentamiseen. Kaavamuutoksessa parannetaan myös alueen liikenneturvallisuutta ja toimivuutta sekä vähennetään liikenteen aiheuttamia häiriöitä.

Jos tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, se tulee julkisesti nähtäville joulu-tammikuussa. Tuolloin myös asukkailla ja viranomaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavaratkaisuihin.

Kaavahankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta www.kouvola.fi/kierratyskeskus

Kaavaehdotuksen aineisto löytyy täältä.

Asukkaat mukaan ideoimaan Kouvolan Ekokylää!

Kymenlaakson Jäte suunnittelee kaavamuutosalueelle uutta jäteasemaa, jonne on tarkoitus siirtää ahtaaksi käyneen Ahlmanintien jäteaseman palvelut. Uusi jäteasema aloittaisi toimintansa aikaisintaan vuonna 2025.

Jäteasemapalveluille kaavailtu alue sijaitsee luontaisten asiointireittien varrella. Lisäksi sijainti Parik-säätiön naapurina tehostaisi kierrätystä, sillä asukkaat voisivat jäteasemakäynnin yhteydessä lahjoittaa Parikille hyväkuntoiset, itselle tarpeettomat tavarat.

Kouvolan Ekokylän aluetta on tarkoitus kehittää kokonaisuutena, jossa voi olla Kymenlaakson Jätteen ja Parik-säätiön lisäksi muitakin toimijoita. Asukkaat voivat osallistua alueelle tulevien palvelujen suunnitteluun vastaamalla kyselyyn osoitteessa www.kymenlaaksonjate.fi/ekokyla. Vastausaikaa on 31.1.2024 saakka.