Tämän vuoden Kouvolan ja Iitin ekomaksujen laskutus alkaa tällä viikolla. Kouvolan ekomaksujen laskutus jatkuu koko kesän, joten osalle kouvolalaisista ekomaksulasku saattaa tulla vasta loppukesästä. Iittiläisten ekomaksulaskut lähetetään toukokuun aikana.

Ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa jokaiselta kotitaloudelta Kouvolassa ja Iitissä. Laskutusteknisistä syistä ekomaksulasku osoitetaan talouden vanhimmalle asukkaalle.

Ekopistemuutokset alentavat maksun määrää

Kouvolan ja Iitin ekomaksut alenevat tänä vuonna. Maksut laskevat 6 %. Muutos johtuu siitä, että osa Kouvolan ja Iitin ekopisteistä on siirtynyt Kymenlaakson Jätteeltä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hoidettavaksi. Tästä tuleva kustannuksien säästö otettiin huomioon ekomaksuissa.

Ekomaksuilla katetaan ekopisteiden ylläpidon lisäksi muun muassa vaarallisen jätteen keräyksiäjäteasemia sekä jäteneuvontaa ja tiedotusta.

Ekomaksutaksa on luettavissa laskun mukana tulevassa liitteessä sekä täällä.

Ekomaksu on jätehuollon perusmaksu

Ekomaksu on jätelakiin perustuva jätehuollon perusmaksu, jota on kerätty Kouvolassa ja Iitissä vuodesta 1999 saakka. Ekomaksujen laskutus siirtyi Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi vuonna 2013.