Heinäkuun alussa muutoksia sekä keräysvelvoitteissa että kuljetusjärjestelyissä

Heinäkuun alusta lähtien 5-9 asunnon taloyhtiöiden jätepisteiltä tulee löytyä jäteastiat kaikille pakkausjätteille, eli kartongille, metallille, lasipakkauksille ja muovipakkauksille. Jätehuoltomääräysten velvoitteet laajenevat tuolloin koskemaan nykyistä pienempiä taloyhtiöitä.

Tähän saakka pakkausjätteiden lajitteluvelvollisuudet ovat koskeneet vain taloyhtiöitä, joissa asuntoja on vähintään 10. Kymen jätelautakunnassa hyväksytyt jätehuoltomääräykset koskevat koko Kymenlaaksoa, Mäntyharjua sekä Lapinjärveä.

Kouvolassa kartonki, metalli ja lasipakkaukset siirtyvät kunnan järjestämään kuljetukseen 1.7.2021

Kouvolassa tapahtuu heinäkuun alussa toinenkin muutos, kun kaikenkokoisten taloyhtiöiden kartonki-, metalli- ja lasipakkausten kuljetukset siirtyvät ns. kunnan järjestämäksi 1.7.2021 alkaen. Siitä eteenpäin pakkausjätteiden kuljetukset kaikilta Kouvolan asuinkiinteistöiltä ja kaupungin kiinteistöiltä järjestää Kymenlaakson Jäte.

Parhaillaan kuljetuksia valmistellaan. Kymenlaakson Jäte on jo viime vuoden marraskuussa pyytänyt isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiltä kiinteistökohtaisia tietoja jäteastioista ja tyhjennysväleistä. Vielä ei ole saatu tietoja kaikilta taloyhtiöiltä, joiden pakkausjätteet siirtyvät heinäkuun alussa Kymenlaakson Jätteen järjestämään kuljetukseen.

Koska kyseessä on mittava työmäärä (Kouvolassa on 880 vähintään 10 asunnon taloyhtiötä ja 574 kpl 5-9 asunnon taloyhtiötä), tiedot tarvitaan pikaisesti, jotta lasin, metallin ja kartongin tyhjennyksiin ei tulisi katkoksia heinäkuun koittaessa.

Isojen (vähintään 10 asunnon) taloyhtiöiden, joilla pakkausjätteiden keräys on jo järjestetty, tulee ilmoittaa jätelajikohtaisesti astioiden koko, määrä ja tyhjennysväli. Pienten 5-9 asunnon taloyhtiöiden tulee lisäksi hankkia tarvitsemansa keräysastiat.

– Kiireellisin huolehdittava asia on nämä meille siirtyvät tyhjennyskohteet. On tärkeää, että niiden tiedot saadaan merkittyä ajoissa tyhjennysreiteillemme, jotta tyhjennykset jatkuvat katkoksetta myös heinäkuun alun jälkeen, huolehtii kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala.

Taloyhtiön ilmoittaminen mukaan kuljetukseen

Kouvolan alueen taloyhtiöiden pakkausjätteet tulee ilmoittaa mukaan kuljetukseen ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa tai sähköpostitse erilliskerays@kymenlaaksonjate.fi. Taloyhtiöiden apuna on myös palveluneuvoja Iida Laine, p. 044 716 8065.

Lisätietoja

  • kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala, Kymenlaakson Jäte Oy, p. 044 750 8085
  • viestintäpäällikkö Anne Sironen, Kymenlaakson Jäte Oy, p. 040 5966465