Taajamissa viiveet koskevat bio- ja pakkausjätteitä ja haja-asutusalueilla noin 2000 asuinkiinteistön loppujätteitä

Lakon aiheuttamat häiriöt

Auto- ja kuljetusalan keskiviikkona 15.2. alkanut lakko vaikuttaa biojäteastioiden tyhjennyksiin Kouvolassa ja Iitissä. Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana Kouvolassa ja Iitissä kuljetuksia hoitava yritys kuuluu lakon piiriin. Taloyhtiöiden biojäteastiat jäävät siksi tyhjentämättä lakon aikana.

Urakoitsijan konkurssista johtuvat häiriöt

Lakon lisäksi viivettä Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetuksiin tuo Kymenlaakson Jätteen kuljetusurakoitsijana aiemmin toimineen yrityksen konkurssista johtuva häiriötilanne, joka vaikuttaa etenkin taloyhtiöiden paperin ja pakkausjätteiden kuljetuksiin sekä haja-asutusalueen loppujätteiden kuljetuksiin. Korvaavat kuljetukset paikallisen kuljetusyrityksen kanssa on jo neuvoteltu, mutta kalustoa ja kuljettajia ei heti saada riittävästi kaikille reiteille.

Pakkausjätteiden ja paperin tyhjennyksiä voi jäädä väliin tällä ja ensi viikolla. Jos tyhjennys jää väliin, tyhjennys pyritään hoitamaan seuraavalla säännönmukaisella tyhjennysviikolla. Myös muiden jäteastioiden tyhjennykset voivat aikaistua ja viivästyä totutusta ja niitä voidaan tehdä poikkeavina kellonaikoina viikoilla 7–9: arkisin klo 5–23 ja sunnuntaisin klo 8–22.

Haja-asutusalueilla sijaitsevien asuinkiinteistöjen loppujäteastian tyhjennysvälejä joudutaan tilapäisesti pidentämään. Tyhjennysvälien pidennykset koskevat noin 2000 asuinkiinteistöä, joissa on 2 viikon tyhjennysväli. Näiden kohteiden tyhjennysvälit pitenevät tilapäisesti 4 viikkoon. Lisätietoa ja kartat reittimuutoksista löytyvät täältä.

Toimintaohjeet asukkaille

  1. Lajittele jätteesi mahdollisimman hyvin ja pakkaa ne tiiviisti.
  2. Jos jäteastia täyttyy ennen seuraavaa tyhjennystä, säilytä jätteitä mahdollisuuksien mukaan väliaikaisesti kotonasi tai varastossasi.
  3. Älä ylitäytä jäteastioita, äläkä jätä jätteitä taloyhtiön tai ekopisteen keräysastioiden ulkopuolelle. Kuljetusten käynnistyessä ylitäytetyt jäteastiat hidastavat entisestään tyhjennyksiä.
  4. Seuraa tiedotusta nettisivuillamme mahdollisten lisäohjeiden varalta.

Asiakkailta pyydetään kärsivällisyyttä hankalassa tilanteessa. Poikkeustilanteen vuoksi väliin jääneistä tyhjennyksistä ei peritä maksua.

Uusimmat tiedot jätteenkuljetusten häiriötilanteesta löytyvät täältä. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa!