Asukkaita pyydetään säilyttämään jätteitä tarvittaessa kotona tai varastossa

Auto- ja kuljetusalan keskiviikkona 15.2. alkanut lakko aiheuttaa laajoja häiriöitä jäteastioiden tyhjennyksiinKotkassa. Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana Kotkassa kuljetuksia hoitavat yritykset kuuluvat lakon piiriin.

Kotkalaisten asuinkiinteistöjen jäteastiat jäävät valtaosin tyhjentämättä lakon aikana. Kymenlaakson Jäte on kuitenkin onnistunut järjestelemään korvaavaa kuljetusresurssia, joka käytetään kriittisten kohteiden, kuten palvelukotien ja taloyhtiöiden, loppujätteiden tyhjennyksiin niin pitkälle kuin resurssi riittää.

Asukkaita pyydetään säilyttämään jätteitä kotona ja varastossa, jos jäteastiat ehtivät täyttyä ennen seuraavaa tyhjennystä.

Kun tyhjennyksiä päästään tekemään, niitä voidaan tehdä poikkeavina kellonaikoina aamuvarhaisella ja iltamyöhäisellä. Kymen jätelautakunta on myöntänyt luvan jäteastioiden tyhjentämiseen arkisin klo 5–23 ja sunnuntaisin klo 8–22 maaliskuun 5. päivään asti.

Viiveet tyhjennyksissä voivat jatkua myös lakon jälkeen

Viiveet jäteastioiden tyhjennyksissä voivat jatkua myös lakon jälkeen, kun lakon aikana hoitamatta jääneitä kuljetuksia kiritään kiinni.

Lakon lisäksi viivettä Kotkan jätteenkuljetuksiin tuo Kymenlaakson Jätteen kuljetusurakoitsijana aiemmin toimineen yrityksen konkurssista johtuva häiriötilanne. Korvaavat kuljetukset on jo neuvoteltu, mutta kuljetuskalustoa ei heti saada riittävästi. Sen vuoksi tyhjennysvälejä joudutaan pidentämään reiteillä, joissa pidennysten arvioidaan aiheuttavan vähiten haittaa ympäristölle ja terveydelle. Tyhjennysvälien pidennyksiä on odotettavissa paperin ja pakkausjätteiden osalta.

Asiakkailta pyydetään kärsivällisyyttä hankalassa tilanteessa. Poikkeustilanteen vuoksi väliin jääneistä tyhjennyksistä ei peritä maksua.

Toimintaohjeet asukkaille

  1. Lajittele jätteesi mahdollisimman hyvin ja pakkaa ne tiiviisti.
  2. Jos jäteastia täyttyy ennen seuraavaa tyhjennystä, säilytä jätteitä mahdollisuuksien mukaan väliaikaisesti kotonasi tai varastossasi.
  3. Älä ylitäytä jäteastioita, äläkä jätä jätteitä taloyhtiön tai ekopisteen keräysastioiden ulkopuolelle. Kuljetusten käynnistyessä ylitäytetyt jäteastiat hidastavat entisestään tyhjennyksiä.
  4. Seuraa tiedotusta nettisivuillamme mahdollisten lisäohjeiden varalta.

Uusimmat tiedot jätteenkuljetusten häiriötilanteesta löytyvät osoitteesta täältä. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa!