Poikkeustilanne johtuu siitä, että kuntien jätelaitosten urakoitsijana toimineen Jätehuolto Laine Oy:n valmius selviytyä urakkasopimusten mukaisista velvoitteista on heikentynyt ja yritys on jättänyt konkurssihakemuksen. Yritys on hoitanut jätteenkuljetuksia Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana useilla urakka-alueilla. Näissä urakoissa kuljetusyritys nyt vaihtuu.

Asukkaiden ei tarvitse kantaa huolta jätteenkuljetuksista. Kymenlaakson Jäte huolehtii asukkaiden palvelujen jatkumisesta.

Kymenlaakson Jäte on alkanut järjestellä jätteenkuljetuksia uudelleen nopealla aikataululla alueella jo toimivien jätteenkuljetusyritysten kanssa, joille alue on tuttu ja joilla on paikallistuntemusta.

– Tässä ennakoimattomassa tilanteessa yhtiö tekee ja on jo tehnyt tiivistä yhteistyötä urakoitsijoiden ja viranomaisten kanssa varmistaakseen palvelujen jatkuvuuden ja toiminnan, toteaa toimitusjohtaja Kati Manskinen.

– Olemme kuitenkin löytäneet nopealla aikataululla uudet urakoitsijat, jotka ovat lupautuneet hoitamaan kaikki Jätehuolto Laineelta pois jäävät kuljetusurakat, kertoo Manskinen.

Asuinkiinteistöjen jätteenkuljetuksissa urakoitsija vaihtuu osassa Kouvolan, Iitin, Kotkan ja Mäntyharjun kuljetuksia. Kouvolassa ja Iitissä loppujätteen kuljetukset haja-asutusalueella siirtyvät uudelle urakoitsijalle, samoin toisen taajamaurakan loppu- ja pakkausjätteet. Kotkassa biojäte, kartonki, metalli ja lasi siirtyvät uudelle urakoitsijalle. Mäntyharjulla sako- ja umpisäiliölietteiden kuljetusurakoitsija vaihtuu.

Kuntien kiinteistöjen jätteenkuljetuksissa on kuljetettu kaikki eri jätelajit. Urakoitsija vaihtuu Kotkassa, Kouvolassa, Iitissä, Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä ja Pyhtäällä.

Tämä poikkeustilanne ei vaikuta ensi heinäkuussa alkaviin uusin jätteenkuljetuksiin.

Kuljetuskalustoa ei saada heti riittävästi – siksi pieni osa jäteastiatyhjennyksistä joudutaan siirtämään myöhemmäksi

Heti viikon 7 alkuun mennessä urakoitsijat eivät saa kaikkia tarvitsemiaan jäteautoja ja kuljettajia kaikille siirtyville reiteille. Sen vuoksi eräillä tyhjennysreiteillä jäteastioiden tyhjennysväliä joudutaan määräaikaisesti pidentämään. Tyhjennysvälit pyritään palauttamaan normaaleiksi kahden viikon tai enintään 3 viikon kuluessa.

Tyhjennysvälien pidennyksiä tehdään sellaisilla reiteillä, joissa pidennysten arvioidaan aiheuttavan kokonaisuuden kannalta vähiten haittaa. Samalla huolehditaan siitä, että tyhjennykset toimivat katkoksetta siellä, missä kertyvät jätteet voivat aiheuttaa eniten haittaa asukkaille tai ympäristölle.

– Kuljetukset siirtyvät uusille yrityksille osittain jo tänään perjantaina ja viimeistään maanantaina 13. helmikuuta. Muutostilanteessa asukkailta toivotaan kärsivällisyyttä, kun osalla asukkaista jäteastian tyhjennysväli poikkeaa väliaikaisesti totutusta, toivoo kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala.

Ajankohtaisesta tilanteesta ja määräaikaisista tyhjennysvälien pidennyksistä tiedotetaan asukkaille muun muassa yhtiön verkkosivuilla ja medioiden kautta. Lisäksi ensi viikolla tiedotetaan tarkemmin isännöitsijöille taloyhtiöitä koskevista jätteenkuljetuksista ja kunnille niiden kiinteistöjen jätteenkuljetuksista.