Kuntien omistamat jätelaitokset, kunnat ja kiertotalouskeskukset vetoavat päättäjiin kiertotalouden edistämiseksi. Kuntien omistamilla jätelaitoksilla on valtakunnallisesti kattava jätehuollon verkosto ja infra, jota yhdessä yrityskentän kanssa hyödyntämällä Suomi voidaan nostaa hallituksen tavoitteen mukaisesti kiertotalouden kärkimaaksi.

Tämä edellyttää mahdollisuutta tehdä yhteistyötä yrityskentän kanssa. Alla vetoomus:

Avoin kirje

18.12.2017
Valtioneuvostolle
Eduskunnalle

Suomi kiertotalouden kärkimaaksi julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyöllä

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä.

Kiertotalouden toteuttamisen avaimena on jätehuollon julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön mahdollistaminen lainsäädännössä. Yhteistyön avulla kehitetään innovaatioita, jotka parhaimmillaan johtavat materiaalikierrätyksen tehostamiseen uutta liiketoimintaa ja uusia viennin mahdollisuuksia luoden.

Hallitus on lähiaikoina antamassa esityksensä jätelain uudistamiseksi. Esityksessä tulee muistaa kuntien jätelaitosten jo olemassa oleva potentiaali kiertotalouden toteuttamisessa.

Kuntien jätelaitokset toimivat kiertotalouden toteuttajina ja kokoavat yhteen suomalaisista muodostuvan kiertovoiman kiertotalouden arvoketjun ensimmäisestä lenkistä – suomalaisista kodeista – alkaen.

Kuntien jätelaitoksista muodostuva koko maan kattavan infrastruktuurin kautta varmistetaan elämiselle ja yrittämiselle välttämättömät jätehuoltopalvelut kaikille ja kaikkialla Suomessa.

Kuntien jätelaitosten infrastruktuuri luo erinomaisen ja jatkuvasti kehittyvän yhteistyöalustan julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteisille kiertotalouden konsortioille. Jo nyt on muodostunut lupaavia, kehittyviä ja kasvavia kuntien jätelaitosten ja yksityisten toimijoiden yhteistyömalleja eri puolille Suomea. Nyt tehtävillä lainsäädäntömuutoksilla tulisi mahdollistaa ja luoda nykyistä paremmat edellytykset näiden kiertotalousmallien kehittymiselle.

Vetoamme, että hallitus hyödyntäisi jätelain muutosesityksessään muiden EU:n jäsenvaltioiden tavoin täysimääräisesti EU-direktiivien salliman 20 prosentin ylärajan markkinaehtoiselle yhteistyölle.

Yhdessä innovoimalla ja uutta toteuttamalla rakennamme Suomesta kiertotalouden kärkimaan.

Allekirjoittajat:

1. Suomen Kiertovoima ry KIVO

2. Kuntaliitto ry

3. Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Kuntien omistamat jätelaitokset ja kiertotalouskeskukset:

4. Botniarosk Oy Ab

5. Eko-Kymppi (Kainuun jätehuollon kuntayhtymä)

6. Ekorosk Ab Oy

7. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

8. Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä

9. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

10. Jätekukko Oy

11. Kiertokaari Oy

12. Kiertokapula Oy

13. Kymenlaakson Jäte Oy

14. Lakeuden Etappi Oy

15. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

16. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

17. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

18. Metsäsairila Oy

19. Millespakka Oy

20. Mustankorkea Oy

21. Napapiirin Residuum Oy

22. Perämeren Jätehuolto Oy

23. Pirkanmaan Jätehuolto Oy

24. Porin kaupunki / Tekninen palvelukeskus/Jätehuolto

25. Puhas Oy

26. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

27. Rosk’n Roll Oy Ab

28. Sammakkokangas Oy

29. Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy

30. Stormossen Ab Oy

31. Vestia Oy

32. Ylä-Savon Jätehuolto Oy

Muut yhteisöt ja yhtiöt:

33. Asikkalan kunta

34. Pohjanmaan liitto / Österbottens Förbund

35. Hangon kaupunki

36. Heinolan kaupunki

37. Hämeenlinnan kaupunki

38. Karkkilan kaupunki

39. Kemin kaupunki

40. Keminmaan kunta

41. Kärkölän kunta

42. Kotkan kaupunki

43. Kouvolan kaupunki

44. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

45. Laukaan kunta

46. Lohjan kaupunki

47. Meri-Lapin kehittämiskeskus

48. Muuramen kunta

49. Naantalin kaupunki

50. Paimion kaupunki

51. Porvoon kaupunki

52. Raaseporin kaupunki

53. Ranuan kunta

54. Rovaniemen kaupunki

55. Salon kaupunki

56. Siuntion kunta

57. Suomen luonnonsuojeluliitto ry

58. Suomen Tietoturva Oy

59. Tampereen kaupunkiseutu

60. Tervolan kunta

61. Toivakan kunta

62. Tornion kaupunki

63. Turun kaupunki

64. Verte Oy / ECO3

65. Vetelin kunta

66. Vihdin kunta

67. Ylitornion kunta