Jätelaki ja alueelliset jätehuoltomääräykset velvoittavat kaikki viiden tai useamman asunnon kiinteistöt keräämään erilleen pakkausjätteet eli kartongin, muovi- ja lasipakkaukset sekä metallin. Lisäksi alueelliset jätehuoltomääräykset ovat velvoittaneet jo vuodesta 2005 lähtien keräämään erilleen biojätteet, mikäli kiinteistöllä on asuntoja vähintään kolme.

Kymenlaakson Jäte alkoi heinäkuussa järjestää tarvittavia jätelain mukaisia bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksia Pyhtäällä, Lapinjärvellä, Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä ja Pertunmaalla.

– Näillä jätelain mukaisilla keräysvelvoitteilla tavoitellaan korkeampaa kierrätyksen tasoa koko Suomeen. Meidän tehtävämme on järjestää omalla toimialueellamme kuljetukset kaikilta velvoitteen mukaisilta asuinkiinteistöiltä, toteaa Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala.

Kehotuskirjeet taloyhtiöille/isännöitsijöille lähettää jätehuoltoviranomainen eli Kymen jätelautakunta

Kymen jätelautakunta lähettää tämän syksyn aikana kehotuskirjeet kaikille taloyhtiöille, joilta yksi tai useampi bio- ja pakkausjätteiden keräysastia vielä puuttuu. Kirjeet on jo lähetetty Lapinjärvelle ja Pertunmaalle, seuraavaksi on vuorossa Pyhtää ja sen jälkeen kirjeitä lähetetään vielä Haminaan, Virolahdelle ja Miehikkälään.

Yhteensä yllä mainittujen kuuden kunnan alueella muovipakkausastia puuttuu 197 taloyhtiöltä, kartonkiastia puuttuu 202:lta, metalliastia 224:ltä, lasipakkausastia 238:lta ja biojäteastia 377 taloyhtiöltä.

– On jo korkea aika saada nämä erilliskeräykset kuntoon taloyhtiöissä, toteaa Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Katja Kangas.

– Biojätteiden keräys ja käsittely alkoi Kymenlaakson Jätteen toimialueella vuonna 2005, jolloin biojätteen erilliskeräysvelvoite kirjattiin myös jätehuoltomääräyksiin.

– Pakkausjätteiden erilliskeräykseen on velvoitettu jo useiden vuosien ajan, jos kiinteistöllä on ollut vähintään 10 asuntoa. Nämä uudet tiukemmat velvoitteet vähintään viiden asunnon kiinteistöille tulivat meillä Kymen jätelautakunnan alueella voimaan jo vuotta ennen jätelain velvoitteita, eli 1.7.2021. Näillä pienemmillä, eli vähintään viiden asunnon taloyhtiöilläkin on siis ollut jo 2 vuotta aikaa huolehtia kiinteistöille jätehuoltomääräysten mukaiset keräysastiat, muistuttaa Kangas. 

– Tulemme tarkastelemaan myöhemmin erikseen bio- ja pakkausjätekeräysten tilanteen niissä kunnissa, joissa on jo pitkään ollut kunnan järjestämä jätteenkuljetus, toteaa Kangas.

– Näitä ovat Kotka, Kouvola, Iitti ja Mäntyharju.