Jätemaksutaksa vuodelle 2024 on valmistelussa ja se tulee voimaan 1.1.2024. Kymen jätelautakunta on asettanut taksaesityksen julkisesti nähtäville verkkosivuilleen ajalle 2.-16.11.2023. Taksaluonnoksesta on mahdollista lausua kirjallinen mielipide Kymen jätelautakunnalle 16. marraskuuta klo 12.00 mennessä. Jätelautakunta päättää taksoista kokouksessaan 23. marraskuuta.

Jätemaksutaksa koostuu perusteluosasta ja taksataulukoista. Taksaesitys koskee jätehuollon perusmaksua sekä jätteenkuljetustaksaa eli jäteastioiden tyhjennysmaksuja ja lisäveloituksia. Taksaesitys sisältää myös lukollisten yhteiskeräyspisteiden ja Pertunmaan aluekeräyspisteiden vuosimaksut, sekä Mäntyharjun kunnan lietteenkuljetustaksan.

Jätteenkuljetusten taksaesitys koskee jäteastioiden tyhjennysmaksuja Haminassa, Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla, Pyhtäällä ja Virolahdella. Tyhjennyshintoihin ei esitetä muutoksia. Taksassa esitetään uutena lisäyksenä biojäteastiapalvelu, jonka hinta sisältää astian tyhjennyksen lisäksi tuulettuvan biojäteastian vuokran. Tämä on tarkoitettu palvelemaan alkuvaiheessa etenkin Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaajamien omakoti- ja paritaloasukkaita, joita 1.5.2024 lähtien koskee biojätteen erilliskeräysvelvollisuus. Taksassa on edelleen hinta myös pelkälle biojäteastiatyhjennykselle.

Perusmaksuun esitetään alle kahden euron korotusta. Korotus johtuu siitä, että perusmaksulla tuotettavien palvelujen kustannukset ovat kasvaneet ja toisaalta alueen asukasmäärä vähentynyt. Mäntyharjun saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottotaksa nousee myös hieman, koska Mäntyharjun kunta on nostanut lietteen vastaanottohintaa.

Ympäristö- ja kustannussyistä taksaan esitetään laskutuslisää paperilaskulle. Sen sijaan laskutuslisä poistuu ns. jätekimppojen laskunjaosta. Tällä halutaan kannustaa asukkaita mm. biojätekimppojen tekemiseen.

Taksaesitykseen voi tutustua Kymen Jätelautakunnan verkkosivuilla.