Kouvolan kaupunki/Kymen jätelautakunta tiedottaa 31.5.2023

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023

Kymen jätelautakunnan uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.6.2023. Muutoksia tuli mm. biojätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin ja jäteastioiden tyhjennysvälivaihtoehtoihin. Jätehuoltomääräykset koskevat pääosin asuinkiinteistöjen jätehuoltoa Kouvolassa, Kotkassa, Haminassa, Iitissä, Miehikkälässä, Virolahdella, Pyhtäällä, Lapinjärvellä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla. Uudet jätehuoltomääräykset perusteluineen löytyvät osoitteesta www.kymenjatelautakunta.fi/jatehuoltomaaraykset

Biojätteiden erilliskeräys omakoti- ja paritaloista alkaa ensi vappuna

Biojätteiden erilliskeräys on ollut jo pitkään pakollista asuinkiinteistöille, joissa on vähintään kolme asuntoa. Jätelain muutosten sekä uusien jätehuoltomääräysten myötä erilliskeräys laajenee myös omakoti- ja paritaloihin. Kotkan, Haminan ja Kouvolan keskustaajamissa erilliskeräys alkaa 1.5.2024. Voit tarkistaa keräysalueen rajauksen: Kartta Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaajamista

Pienemmissä, 300 – 10 000 asukkaan taajamissa keräys alkaa vasta 1.5.2026. Pääosa alle 300 asukkaan taajamista jää keräyksen ulkopuolelle. Myöskään haja-asutusalueella keräystä ei uusien jätehuoltomääräysten mukaan tulla järjestämään.

Kymenlaakson Jäte Oy tiedottaa erilliskeräyksen käytännön järjestelyistä tarkemmin syksyllä, joten asiassa ei tarvitse kiirehtiä. Biojätekeräykseen ei tarvitse liittyä, jos kompostoi itse biojätteensä ja on tehnyt siitä kompostointi-ilmoituksen Kymen jätelautakunnalle. Sähköinen sekä tulostettava kompostointi-ilmoituslomake löytyy www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi. Paperilomakkeita on jaossa mm. kuntien kirjastoissa ja tarvittaessa Kymen jätelautakunta lähettää niitä postitse.

Uudet jätteenkuljetustaksat kannustavat biojätteiden erilliskeräykseen

Kymen jätelautakunta päätti toukokuun kokouksessaan uusista jätteenkuljetustaksoista 1.7.2023 alkaen. Niissä kunnissa, joissa Kymenlaakson Jäte Oy kuljettaa asukkaiden loppujätteetkin eli Kouvolassa, Kotkassa, Iitissä, Mäntyharjulla ja Pyhtäällä, biojätteen tyhjennyskustannuksia on siirretty loppujätteen tyhjennyshintaan, jolloin biojäteastian tyhjennys on loppujätettä edullisempaa. Kymen jätelautakunnan 25.5.2023 pöytäkirja, jonka liitteinä uudet taksat

Loppujäteastialle pidempi tyhjennysväli?

Asukkaan kannalta toinen tärkeä uudistus on se, että aiemmin vain pienet kotitaloudet ovat voineet saada loppujäteastian eli sen tavallisen ”roskapöntön” tyhjennysväliksi kahden viikon sijaan neljä viikkoa, jos eivät ole kompostoineet biojätteitä. Uusissa määräyksissä tämä on mahdollista kaikille kiinteistöille. Tyhjennysvälin muutoksen neljään viikkoon voi tehdä ilmoittamalla siitä omalle jätteenkuljetusyritykselle.

Jos kiinteistöllä kompostoidaan tai erilliskerätään biojätteet, voi loppujäteastian tyhjennysväli olla neljää viikkoa pidempikin, kuitenkin enintään 12 viikkoa. Menettelytavoista pidemmän tyhjennysvälin saamiseksi ja päivitetyistä lomakkeista tiedotetaan ensi viikon (vko 23) aikana.

Tarkista jäteastiasi kunto rottien tai lintujen varalta

Tyhjennysväliä valittaessa on otettava huomioon, että jätteen täytyy aina mahtua jäteastiaan ja kannen on mentävä kiinni, eikä jäte aiheuta haju- tai muuta haittaa. Tarkista myös jäteastiasi, että siinä ei ole reikiä tai halkeamia. Joissakin isommissa jäteastioissa on ns. pohjatulppa jäteastian pesua varten. Tarkista, että onhan tulppa paikallaan, ettei jäteastia houkuttele rottia tai muita haittaeläimiä. Kiinteistön haltija on itse vastuussa jäteastian kunnosta.

Lisätietoja:
Katja Kangas, jätehuoltopäällikkö, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi
www.kymenjatelautakunta.fi