Kymenlaakson Jäte Oy aloittaa muovipakkausten keräyksen asuinkiinteistöiltä Kotkassa. Pakkausjätemuovin erilliskeräyksestä kiinteistöillä on tullut kyselyjä, koska asukkaat kokevat että muovinkeräysastioilla varustettuja Rinki-keräyspisteitä on liian vähän. Kotkassa pisteitä on 7 kappaletta.

Keräys aloitetaan kokeiluna, joka suunnataan alkuvaiheessa taloyhtiöille. Haasteena on pakkausjätemuovin laatu.

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan halukkaat taloyhtiöt. Näistä valitaan  kiinteistöt kokeilureiteille. Kokeilun avulla kerätään tietoa kertymistä ja oikeista tyhjennysväleistä. Tarkoituksena on, että pakkausmuovijätteen astioilla voidaan korvata loppujäteastioita, jolloin kiinteistöille tulisi muovinkeräyksestä myös rahallista säästöä.

Kiinnostuneita taloyhtiöitä pyydetään ilmoittautumaan mukaan kokeiluun 31.3.2017 mennessä Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluun. asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi   puh. 05 744 3474.

Tuottajalla on ensisijainen oikeus kerätä pakkausjätteitä, sen jälkeen oikeus siirtyy kunnalle

Kotkassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Jätelain 47 §: 1 momentin perusteella tuottajayhteisöllä on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvan pakkausjätemuovin keräys. Tuottajat ovat hoitaneet pakkausjätemuovin lakisääteisen keräysvelvoitteensa aluekeräyksenä Rinki-Ekopisteillä, eivätkä aio kerätä pakkauksia suoraan kiinteistöiltä.

Kunta voi jätelain 47 §:n 3 momentin ja jätelain 35§:n 1 momentin perusteella täydentää järjestämäänsä kiinteistöjen jätehuoltoa huolehtimalla erilliskerätyn pakkausjätteen kuljetuksista. Kun kunta järjestää asumisessa syntyvän erilliskerättävän pakkausjätemuovin kuljetuksen, ei asuinkiinteistö voi valita muuta palveluntarjoajaa.

Kiinteistöiltä kerätty pakkausjäte on toimitettava tuottajayhteisöjen keräysjärjestelmään. Kymenlaakson Jäte on sopinut pakkausjätemuovin vastaanotosta tuottajayhteisö Suomen Uusiomuovi Oy:n kanssa.

Kokeilun vaiheista kerrotaan Kymenlaakson Jäte Oy:n verkkosivuilla kymenlaaksonjate.fi. Kokeiluun ilmoittautuneille ja kokeilun piiriin valituille asuinkiinteistöille lähetään tarkempaa tietoa mm. lajitteluohjeista, astiajärjestelyistä ja aikatauluista.