Kymenlaakson Jäte juhli 20-kymppisiään perjantaina 19.5. ravintola Koskelassa oman henkilöstön ja kutsuvieraiden kesken. Juhlapuhujana toimi Kouvolan valtuuston puheenjohtaja Harri Helminen, joka oli 20 vuotta aiemmin myös yksi jäteyhtiön perustamiskirjan allekirjoittajista. Jätelaitosyhdistyksen tervehdyksen toi toimitusjohtaja Riku Eksymä.

Yhtiön toiminnasta kertoivat puheissaan yhtiön molemmat tähänastiset toimitusjohtajat, Jukka Köppä ja Kari Martikainen. Köppä kertasi yhtiön perustamisvaiheita ja kertoi ensimmäisten reilun kymmenen vuoden tapahtumista. Martikainen jatkoi kertomalla yhtiön kehittymisestä vuodesta 2008 tähän päivään.

Virallisen ohjelman lopuksi juhlassa huomioitiin pitkään palvelleita työntekijöitä Kymenlaakson Kauppakamarin ansiomerkeillä. Ansiomerkeillä muistettiin yhteensä kahtatoista työntekijää, kahdeksaa yli 15 vuoden työstä, yhtä yli 20 vuoden ja kolmea yli 25 vuoden työstä jätehuollon parissa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle luovutettiin yhtiön standaari.

Helminen: Jätehuolto on maakunnallisen yhteistyön malliesimerkki

Juhlapuheessaan Hari Helminen totesi, että jätehuolto on maakunnallisen yhteistoiminnan hyvä tai ehkä jopa paras esimerkki Kymenlaaksossa:

”Merkille pantavaa ( ) on se, että hirveän kovaa kamppailua uuden – yhteisen jätteenkäsittelylaitoksen sijoituspaikasta ei tullut. Tämä voidaan julistaa ainutlaatuiseksi asiaksi, kun pohditaan yhteisiä hankkeita maakunnassamme. Sekä etelä että pohjoinen heittäytyivät molemmat – huom! molemmat – sovinnaisuuden rattaille ja huomasivat, että toiminnallisesti järkevintä on sijoittaa kaikkien kuntien ja teollisuuden yhteinen laitos keskelle maakuntaa. Näin tehtiin järkevä – erittäin järkevä päätös.”

Yhdyskuntajätehuollon nykytilanteesta Helminen totesi puheessaan näin: ” Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa olevat jätelain ja hankintalain uudistamishankkeet, joilla jätelaitosten oikeuksia ja mahdollisuuksia hoitaa yhdyskuntajätehuoltoa halutaan kaventaa, voivat jatkossa vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan.”

”Hallitusohjelman linjaukset kyllä aiheuttavat hieman ihmetystä. Kunnalliset yhtiöt ovat vuosien saatossa olleet nimenomaan mukana vahvasti työstämässä uusia innovaatioita alan toimintoihin. Eikö pikemminkin olisi paikallaan palkita tällainen toiminta, kuin ryhtyä suitsimaan sitä? Lähettäkäämme tänään viesti täältä Koskelasta, jossa vaadimme vahvoja toimintaedellytyksiä myös kunnallisille alan toimijoille.”

Eksymä: Kunnan oma jätelaitos etsii ja löytää kokonaisuuden kannalta parhaat ratkaisut

Jätelaitosyhdistyksen tervehdyksen toi toimitusjohtaja Riku Eksymä. Hän totesi puheensa lopulla seuraavasti: ” Kokonaisuuden hallinta edellyttää toimijoilta hyvää yhteistyötä, kuntapäättäjiltä vastuullisia paikallisen tason ratkaisuja, jossa arvoketjun hallinta säilyy kunnan omalla jätelaitoksella, joka kuljetusten kilpailutusten ja yksityissektorin kanssa tehtävän muun yhteistyön kautta pystyy löytämään kokonaisuuden kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun.”

Ja jatkoi: ” Näillä sanoilla toivotan onnea ja menestystä jatkossakin teille Kymenlaakson Jäte Oy:n henkilökunta menestyksekkäästä työstä sekä teille kymenlaaksolaiset. Onnea, että teillä on oma jätehuollon vastuunkantaja!”