Kymenlaakson Jäte Oy käynnistää uusia jätteenkuljetusurakoita yhdeksässä toimialueensa kunnassa heinäkuussa. Uudistuneen jätelain myötä Kymenlaakson Jäte alkaa kuljettaa taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteitä kuuden kunnan alueella: Haminassa, Miehikkälässä, Virolahdella, Lapinjärvellä, Pertunmaalla ja Pyhtäällä. Pyhtäällä yhtiö alkaa kuljettaa bio- ja pakkausjätteiden lisäksi myös kaikkien asuinkiinteistöjen loppujätteitä. Lisäksi Kotkassa, Kouvolassa ja Iitissä, joissa Kymenlaakson Jäte on jo hoitanut kuljetuksia, käynnistyy uusia urakkakausia. Kotkassa urakkakauden vaihdos koskee asuinkiinteistöjen loppu-, bio- ja pakkausjätteitä. Kouvolassa ja Iitissä vaihtuu biojätteenkuljetuksen urakkakausi.

Käynnistyvät kuljetukset tuovat muutoksia jäteastioiden tyhjennyksiin, kun käyttöön otetaan uudet jätteenkuljetusreitit. Tyhjennyspäivä voi muuttua ja tyhjennysväli poiketa totutusta. Muutoksia ei kuitenkaan tule kaikille.

Jätelaki laajentaa bio- ja pakkausjätteiden keräystä kiinteistöiltä

Kuudessa kunnassa eli Haminassa, Miehikkälässä, Virolahdella, Lapinjärvellä, Pertunmaalla ja Pyhtäällä Kymenlaakson Jäte käynnistää bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset taajamien taloyhtiöistä. Taustalla on uusi jätelaki, joka siirtää bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset koko Suomessa kunnan järjestämään kuljetukseen. Jätelain tavoitteena on biojätteiden ja pakkausjätteiden lajittelun lisääminen ja kierrätysasteen nostaminen.

– Lajittelu on sitä tehokkaampaa, mitä helpommaksi se asukkaalle tehdään. Jätelain muutoksella varmistetaan, että bio- ja pakkausjätteiden kiinteistökeräys saadaan järjestettyä kaikissa kunnissa, toteaa Kymenlaakson Jätteen toimitusjohtaja Kati Manskinen.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan biojätteet on jo vuodesta 2005 lähtien pitänyt kerätä erikseen taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on 3 asuntoa tai enemmän. Lisäksi pakkausjätteille eli muovipakkauksille, kartongille, lasipakkauksille ja metallille on tullut järjestää omat keräysastiat 1.7.2021 lähtien taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän. Taloyhtiöissä olisi siis jo tähän asti pitänyt olla jätehuoltomääräysten mukaiset jäteastiat. Osasta taloyhtiöitä on astioita on kuitenkin puuttunut. Kymenlaakson Jäte on heinäkuun kuljetusten valmistelun yhteydessä kannustanut ja neuvonut isännöitsijöitä huolehtimaan taloyhtiöiden jäteastiat jätehuoltomääräysten mukaisiksi.

Bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten piiriin on tulossa kuudesta kunnasta yhteensä noin 800 taloyhtiötä. Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala kertoo, että heinäkuussa käynnistyviin kuljetuksiin on valmistauduttu noin 1,5 vuoden ajan.

– Kyseessä on iso kokonaisuus. Olemme muun muassa käyneet markkinavuoropuhelut kuljetusyritysten kanssa, suunnitelleet ja kilpailuttaneet kuljetusurakat, keränneet tietoja kuljetusten piiriin tulevista kiinteistöistä, huolehtineet kuljetusten reitityksestä valittujen urakoitsijoiden kanssa sekä tiedottaneet ja neuvoneet eri osapuolia, Haukkala avaa ja lisää:

– Uskomme, että tehty työ kantaa. Jos joku nyt herää huomaamaan, että tietoja on jäänyt meille ilmoittamatta, niin otamme tietoja toki edelleen vastaan. Reitit ovat valmiina, ja niille voidaan lisätä uusia kohteita.

Kuljetukset käynnistyvät eri ajankohtina. Pakkausjätteiden kuljetukset käynnistyvät 1.7. alkaen. Biojätteiden kuljetukset käynnistyvät Pyhtäällä 1.7. alkaen ja Haminassa, Miehikkälässä, Virolahdella, Lapinjärvellä, Pertunmaalla 19.7. alkaen.

Kuntakohtaiset tiedotteet kuljetusmuutoksista

Tarkemmat tiedot heinäkuun kuljetusmuutoksista kunnittain löytyvät erillisistä tiedotteista. Saat kuntakohtaiset tiedotteet näkyviin klikkaamalla listan otsikoita. Ajantasaisia tietoja ja toimintaohjeita päivitetään myös verkkosivuillemme: www.kymenlaaksonjate.fi/kuljetukset2023

Pyhtään asuinkiinteistöt Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin 1.7. alkaen

Jatkossa asukkaiden jäteastioiden tyhjennykset tilataan kunnalliselta jäteyhtiöltä.

Pyhtäällä siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.7. alkaen. Päätöksen kuljetusjärjestelmän muutoksesta on tehnyt Pyhtään kunnan esityksestä Kymen jätelautakunta 26.11.2020. Kuljetukset järjestää Kymenlaakson Jäte, jolle Pyhtään kunta on siirtänyt jätehuollon palvelutehtävät ja jonka osakas kunta on. Kymenlaakson Jäte on kokonaan kuntien omistama ja voittoa tavoittelematon jätehuoltoyhtiö.

Kuljetusten piiriin noin 3800 asuinkiinteistöä

Kuljetusjärjestelmän muutos koskee kaikkien asuinkiinteistöjen loppujätteitä (=sekajäte) sekä lähinnä taloyhtiöiden biojätteitä ja pakkausjätteitä (= kartonki, lasipakkaukset, muovipakkaukset ja pienmetalli). Tähän asti kiinteistön haltijat ovat tilanneet tyhjennykset yksityisiltä yrityksiltä, mutta 1.7. alkaen tyhjennykset pitää tilata Kymenlaakson Jätteeltä.

Kymenlaakson Jätteen kuljetusten piiriin tulee Pyhtäällä noin 3800 asuinkiinteistöä, joista yli puolet on mökkejä, vajaa puolet omakotitaloja, ja noin 80 taloyhtiöitä.

Jokaisen asuinkiinteistön on liityttävä jätteenkuljetukseen

Kuljetusten suunnittelua varten Kymenlaakson Jäte on kerännyt tietoja pyhtääläisten jäteastioista ja jätekimpoista viime vuodesta asti mm. kyselykirjeillä.

– Olemme saaneet tietoja monilta kiinteistöiltä, mutta tietoja myös puuttuu yhä etenkin mökkien ja taloyhtiöiden jäteastioista, toteaa Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala ja lisää:

– Jos joku nyt herää huomaamaan, että tietoja on jäänyt meille ilmoittamatta, niin otamme niitä toki edelleen vastaan. Reitit ovat valmiina, ja niille voidaan lisätä uusia kohteita.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä loppujätteenkuljetukseen sillä alueella, missä kiinteistö sijaitsee. Vaihtoehtoja ovat kiinteistön oma tai naapurin kanssa yhteinen jäteastia. Saarikiinteistöjä varten on lisäksi perustettu lukollisia yhteiskeräyspisteitä. Jätteenkuljetukseen liitytään ottamalla yhteyttä Kymenlaakson Jätteen asiakaspalveluun.

Pyhtään kirkonkylän ja Siltakylän taloyhtiöitä koskevat lisäksi jätehuoltomääräysten bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteet. Biojäte on kerättävä erikseen taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on 3 asuntoa tai enemmän. Pakkausjätteille eli kartongille, metallille, lasipakkauksille ja muovipakkauksille on lisäksi oltava erilliset jäteastiat taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän. Jätehuoltomääräykset ovat velvoittaneet taajamien vähintään 3 asunnon taloyhtiöitä biojätteiden keräykseen jo vuodesta 2005 lähtien ja vähintään 5 asunnon taloyhtiöitä pakkausjätekeräykseen vuodesta 2021 lähtien. Taloyhtiöissä olisi siis jo tähän asti pitänyt olla jätehuoltomääräysten mukaiset jäteastiat. Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä täydentäviä paikallisia määräyksiä, joita on noudatettava.

Jäteastiat pitää järjestää itse

Jäteastiat eivät sisälly Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalveluun. Kiinteistönhaltijoiden ja isännöitsijöiden pitää itse järjestää jäteastiat kiinteistölle ennen kuljetusten alkamista. Jos nykyiset jäteastiat ovat vuokralla tai kuuluneet tyhjennyshintaan, asiakkaan tulee itse sopia astioiden jatkosta. Astiavuokrasopimukset eivät siirry Kymenlaakson Jätteelle.

Tulevista tyhjennyksistä lähetetty kirjeet kotitalousasiakkaille ja tiedotteet isännöitsijöille

Pyhtäällä otetaan heinäkuussa käyttöön uudet jätteenkuljetusreitit. Tämän vuoksi jäteastioiden tyhjennykset voivat aluksi poiketa totutusta. Loppujäteastioiden ja taloyhtiöiden pakkausjäteastioiden tyhjennykset käynnistyvät viikolla 27, mutta tyhjennysten alkaminen riippuu tyhjennysvälistä ja kiinteistön sijainnista. Taloyhtiöiden biojäteastiat tyhjennetään ensimmäisen kerran viikkojen 27–29 aikana.

Kaikille jäteastiansa tiedot ilmoittaneille kotitalousasiakkaille ja jätekimppojen vetäjille on lähetetty kirjeet tulevista tyhjennyksistä. Kirjeet postitettiin 15.6. Kirjeessä kerrotaan loppujäteastian tyhjennysväli, tyhjennyksen viikonpäivä sekä viikko, jolla ensimmäinen tyhjennys tapahtuu. Kirjeestä löytyvät myös tyhjennyshinnat ja asiointiohjeet.

Isännöitsijöille on lähetetty tiedotteet taloyhtiöiden jätteenkuljetusten alkamisesta. Isännöitsijän velvollisuutena on huolehtia, että taloyhtiössä on jätehuoltomääräysten edellyttämät jäteastiat ja niistä on ilmoitettu Kymenlaakson Jätteelle. Lisäksi taloyhtiöissä on huolehdittava asukkaiden ohjeistamisesta, jotta jäteastioita käyttää ja täyttää oikein. Lajitteluohjeita saa mm. Kymenlaakson Jätteen verkkosivuilta.

Kymenlaakson Jätteen järjestämä kuljetus käytännössä

Kymenlaakson Jätteen järjestämä kuljetus tarkoittaa käytännössä sitä, että Kymenlaakson Jäte huolehtii jätteenkuljetusten kilpailuttamisesta, yhteydenpidosta urakoitsijoihin sekä jätteenkuljetusten asiakaspalvelusta ja laskutuksesta.

Pyhtääläisten jäteastiat tyhjentää 1.7. alkavalla urakkakaudella Kymenlaakson Jätteen urakoitsijaksi valittu L&T Ympäristöpalvelut. Lisäksi pienessä osassa taloyhtiöitä käytettävien jätekonttien, syväkeräyssäiliöiden ja puristimien tyhjennykset hoitaa Jätehuolto E. Parkkinen.

Kymenlaakson Jätteen järjestämään kuljetukseen kuuluvien jäteastioiden tyhjennyshinnat päättää Kymen jätelautakunta, joka on toimialueen jätehuoltoviranomainen. 1.7. voimaan tulevat tyhjennyshinnat on vahvistettu jätelautakunnan kokouksessa 25.5. ja ne löytyvät myös Kymenlaakson Jätteen nettisivujen hinnastosta: https://www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto/

Jätteenkuljetuksissa kiireinen kesä – verkkoasiointia suositellaan

Kymenlaakson Jäte käynnistää heinäkuussa uusia jätteenkuljetuksia yhteensä 9 kunnassa, joten yhtiön asiakaspalvelussa on tulossa kiireinen loppukesä. Jos kiinteistön jätehuoltoasiat edellyttävät yhteydenottoa kesäaikana, asiakkaita pyydetään mahdollisuuksien mukaan käyttämään verkkoasiointia ja varautumaan tavallista pidempiin vastaus- ja käsittelyaikoihin.

Lisätietoja Pyhtään jätteenkuljetuksista sekä linkit verkkoasioinnin lomakkeisiin löytyvät Kymenlaakson Jätteen verkkosivuilta: www.kymenlaaksonjate.fi/pyhtaa

Uusimmat tiedot ja toimintaohjeet kaikista heinäkuussa käynnistyvistä jätteenkuljetuksista löytyvät (1.7. alkaen) osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/kuljetukset2023

Kotkan asuinkiinteistöjen jätteenkuljetuksiin muutoksia 1.7. alkaen

Jätteenkuljetusten urakkakausi vaihtuu, ja sen vuoksi asuinkiinteistöjen loppu-, bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyspäivät muuttuvat. Myös tyhjennysvälit voivat tilapäisesti poiketa totutusta. Lisäksi Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin siirtyy jätelain mukaisesti pakkausjätteitä niiltä asuinkiinteistöiltä, jotka tilanneet tyhjennykset tähän asti yksityisiltä kuljetusyrityksiltä.

Kotkassa vaihtuu jätteenkuljetusten urakkakausi 1.7.2023. Urakkakauden vaihdos vaikuttaa asuinkiinteistöjen loppujäteastioiden sekä bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyksiin.

Kotkan ja Pyhtään jätteenkuljetukset yhdistyvät heinäkuussa samaan kuljetusalueeseen, jossa jäteastioita tyhjentävät osin samat jäteautot. Uusien ajoreittien vuoksi jäteastioiden tyhjennyspäivät ja/tai -viikot muuttuvat useimmilla kiinteistöillä. Lisäksi tyhjennysväli voi olla tilapäisesti totuttua pidempi tai lyhyempi.

Heinäkuun kuljetusmuutokset vaikuttavat lähes kaikkien kotkalaisten jätehuoltoon eli yli 10.000 kiinteistöön, joista noin 880 on taloyhtiöitä.

Jätelaki siirtää myös asuinkiinteistöjen pakkausjätteet kunnan järjestämään kuljetuksiin

Osalle kiinteistöistä tulee muutoksia myös sen vuoksi, että Kymenlaakson Jätteen tyhjennettäväksi siirtyvät uuden jätelain mukaisesti 1.7. alkaen kaikki taajamien asuinkiinteistöjen pakkausjäteastiat. Tällä hetkellä Kymenlaakson Jäte järjestää Kotkassa kuljetukset loppujätteille, biojätteille ja muovipakkauksille. Sen sijaan kartongin, lasin ja metallin kuljetuksia asuinkiinteistöt ovat voineet tilata tähän asti joko Kymenlaakson Jätteeltä tai yksityisiltä kuljetusyrityksiltä. Tyhjennyksiä ei voi tilata yksityisiltä yrityksiltä 30.6. jälkeen.

Koska pakkausjätteille on erillisiä jäteastioita pääasiassa taloyhtiöissä, myös niitä koskeva kuljetusmuutos koskee käytännössä enimmäkseen taloyhtiöitä. Jätehuoltomääräysten mukaan pakkausjätteille pitää olla erilliset jäteastiat taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän. Jätehuoltomääräysten keräysvelvoite on koskenut vähintään 5 asunnon taloyhtiöitä jo parin vuoden ajan (1.7.2021 lähtien) eli taloyhtiöissä pitäisi jo olla jäteastiat pakkausjätteille. Pienemmät taajamien taloyhtiöt ja omakotitalot voivat halutessaan liittyä Kymenlaakson Jätteen järjestämään pakkausjätteiden kuljetuksiin. Pientalot voivat viedä pakkausjätteensä myös ekopisteille.

Tulevista tyhjennyksistä lähetetty kirjeet kotitalousasiakkaille ja tiedotteet isännöitsijöille

Loppujäteastioiden ja pakkausjäteastioiden tyhjennykset käynnistyvät uudella urakkakaudella viikolla 27, mutta tyhjennysten alkaminen riippuu tyhjennysvälistä ja kiinteistön sijainnista. Biojäteastiat tyhjennetään ensimmäisen kerran viikkojen 27-29 aikana.

Kymenlaakson Jäte on lähettänyt kotkalaisille kotitalousasiakkaille ja jätekimppojen vetäjille kirjeet loppujäteastioiden tyhjennyksiä koskevista muutoksista. Kirjeet postitettiin 19.6. Kirjeessä kerrotaan loppujäteastian tyhjennysväli, tyhjennyksen viikonpäivä sekä viikko, jolla ensimmäinen tyhjennys tapahtuu.

Isännöitsijöille on lähetetty tiedotteet taloyhtiöiden jätteenkuljetuksia koskevista muutoksista. Isännöitsijän velvollisuutena on huolehtia, että taloyhtiössä on kaikki jätehuoltomääräysten edellyttämät jäteastiat ja niistä on ilmoitettu Kymenlaakson Jätteelle. Lisäksi taloyhtiöissä on huolehdittava asukkaiden ohjeistamisesta, jotta astioita osataan käyttää ja täyttää oikein.

Jäteastiat tyhjentää Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana L&T Ympäristöpalvelut. Lisäksi pienessä osassa taloyhtiöitä käytettävien jätekonttien, syväkeräyssäiliöiden ja puristimien tyhjennykset hoitaa Jätehuolto E. Parkkinen. Jätteenkuljetusten asiakaspalvelun ja laskutuksen hoitaa Kymenlaakson Jäte, kuten tähänkin asti.

Kymenlaakson Jätteen järjestämään kuljetukseen kuuluvien jäteastioiden tyhjennyshinnat päättää Kymen jätelautakunta, joka on toimialueen jätehuoltoviranomainen. 1.7. voimaan tulevat tyhjennyshinnat on vahvistettu jätelautakunnan kokouksessa 25.5. ja ne löytyvät myös Kymenlaakson Jätteen nettisivujen hinnastosta: https://www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto/

Jätteenkuljetuksissa kiireinen kesä – verkkoasiointia suositellaan

Kymenlaakson Jäte käynnistää heinäkuussa uusia jätteenkuljetuksia yhteensä 9 kunnassa, joten yhtiön asiakaspalvelussa on tulossa kiireinen loppukesä. Jos kiinteistön jätehuoltoasiat edellyttävät yhteydenottoa kesäaikana, asiakkaita pyydetään mahdollisuuksien mukaan käyttämään verkkoasiointia sekä varautumaan tavallista pidempiin vastaus- ja käsittelyaikoihin. Verkkoasioinnin lomakkeet löytyvät osoitteesta: www.kymenlaaksonjate.fi.

Uusimmat tiedot kaikista heinäkuussa käynnistyvistä jätteenkuljetuksista löytyvät (1.7. alkaen) osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/kuljetukset2023

Kouvolan ja Iitin biojäteastioiden tyhjennyksiin muutoksia 1.7. alkaen

Biojätteen kuljetuksissa alkaa 1.7. uusi urakkakausi, jonka vuoksi biojäteastian tyhjennyspäivä ja/tai -viikko vaihtuvat monilla kiinteistöillä, joissa tällä hetkellä kerätään erikseen biojätettä. Myös tyhjennysväli voi tilapäisesti poiketa totutusta.

Kouvolan ja Iitin biojätteiden kuljetuksissa alkaa uusi urakkakausi 1.7.2023. Urakkakauden vaihdos vaikuttaa asuinkiinteistöjen sekä Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen biojäteastioiden tyhjennyksiin.

Urakkakauden vaihdoksen vuoksi biojäteastian tyhjennyspäivä muuttuu yhteensä noin 1070 kiinteistöllä ja tyhjennysviikko noin 30 kiinteistöllä. Tyhjennysväli voi olla tilapäisesti totuttua pidempi tai lyhyempi.

Biojäteastiat tyhjentää jatkossa erinäköinen jäteauto, sillä myös kuljetusurakoitsija vaihtuu urakkakauden vaihtuessa. Heinäkuusta lähtien Kouvolan ja Iitin biojäteastiat tyhjentää Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana L&T Ympäristöpalvelut. Jätteenkuljetusten asiakaspalvelun ja laskutuksen hoitaa Kymenlaakson Jäte, kuten tähänkin asti.

Urakkakauden vaihdos ei vaikuta muiden jätejakeiden jäteastioiden tyhjennyksiin.

Kymenlaakson Jätteen järjestämään biojätteiden kuljetukseen kuuluu Kouvolassa ja Iitissä noin 1800 kiinteistöä. Asuinkiinteistöjen biojätteitä kuljetetaan pääosin taloyhtiöistä, joita koskevat biojätteiden erilliskeräysvelvoitteet. Jätehuoltomääräysten mukaan biojäte tulee lajitella erikseen taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on 3 asuntoa tai enemmän. Taloyhtiöiden lisäksi kuljetuksissa on taajamien omakoti- ja paritaloja, jotka ovat oma-aloitteisesti liittyneet biojätteen keräykseen. Biojätteen keräys omakoti- ja paritaloissa on vapaaehtoista.

1.5.2024 alkava omakotitalojen biokeräyspalvelu tarkentuu syksyn aikana

Nyt heinäkuussa alkavat biojätteenkuljetukset eivät tuo omakotitaloille biokeräysvelvoitteita. Sen sijaan ensi vuoden toukokuussa biojätteen lajittelu tulee pakolliseksi omakoti- ja paritaloissa, jotka sijaitsevat yli 10.000 asukkaan taajamissa. Kouvolassa keräyksen piiriin tulevat tuolloin Kouvolan keskustaajamassa sijaitsevat omakoti- ja paritalot. Tulevan keräysalueen rajat voi tarkistaa kartalta, joka löytyy osoitteesta taajamat.kymenlaaksonjate.fi.

Ensi vuoden toukokuusta alkaen Kouvolan keskustaajamassa sijaitsevien omakoti- ja paritalojen vaihtoehtoja ovat kompostointi tai liittyminen biokeräykseen. Kymenlaakson Jäte tiedottaa syksyn ja talven aikana omakoti- ja paritalojen uudesta biokeräyspalvelusta, kun palvelun sisältö tarkentuu. Asukkaiden ei kannata vielä kiirehtiä asian kanssa ennen kuin palvelun kaikki yksityiskohdat ovat selvillä.

Jätteenkuljetuksissa kiireinen kesä – verkkoasiointia suositellaan

Kymenlaakson Jäte käynnistää heinäkuussa uusia jätteenkuljetuksia yhteensä 9 kunnassa, joten yhtiön asiakaspalvelussa on tulossa kiireinen loppukesä. Jos kiinteistön jätehuoltoasiat edellyttävät yhteydenottoa, asiakkaita pyydetään mahdollisuuksien mukaan käyttämään verkkoasiointia sekä varautumaan tavallista pidempiin vastaus- ja käsittelyaikoihin. Verkkoasioinnin lomakkeet löytyvät osoitteesta: www.kymenlaaksonjate.fi.

Uusimmat tiedot kaikista heinäkuussa käynnistyvistä jätteenkuljetuksista löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/kuljetukset2023

Haminan, Miehikkälän ja Virolahden taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteet siirtyvät Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin heinäkuussa

Muutoksen vuoksi bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyspäivät muuttuvat ja osaan taloyhtiöistä tulee uusia jäteastioita. Taloyhtiöissä on hyvä tarkastaa, että jäteastiat ovat jätehuoltomääräysten mukaiset. Puutteista ilmoitetaan isännöitsijälle.

Haminassa, Miehikkälässä ja Virolahdella siirrytään heinäkuussa jätelain mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämästä bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kuljetukset järjestää kuntien omistama Kymenlaakson Jäte Oy, jolle kunnat ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät ja jonka osakkaita kunnat ovat.

Kymenlaakson Jätteen kuljetusten piiriin tulevat taajamien taloyhtiöt, joita koskevat bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteet. Kuljetusten piiriin tulevia taloyhtiöitä on Haminassa 566, Miehikkälässä 26 ja Virolahdella 65.

Jätteenkuljetukset taloyhtiöistä käynnistyvät porrastetusti:

  • 1.7. alkaen pakkausjätteet: kartonki, muovipakkaukset, lasipakkaukset ja pienmetalli
  • 19.7. alkaen biojätteet

Jäteautojen uusien ajoreittien vuoksi bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyspäivät ja/tai -viikot muuttuvat useimmissa taloyhtiöissä. Lisäksi tyhjennysvälit voivat olla tilapäisesti totuttua pidempiä tai lyhyempiä. Osaan taloyhtiöistä tulee uusia jäteastioita.

Bio- ja pakkausjätteiden kuljetusjärjestelmämuutoksen tavoitteena on lisätä lajittelua ja nostaa kierrätysastetta. Kunnan järjestämä keskitetty kuljetus mahdollistaa nykyistä laajemman bio- ja pakkausjätteiden keräyksen taajamien kiinteistöiltä sekä keräysvelvoitteiden noudattamisen valvonnan.

Kuljetusjärjestelmän muutos ei koske loppujätteitä (=sekajäte) eikä keräyspaperia, vaan niiden kuljetukset taloyhtiöt tilaavat yksityisiltä jätteenkuljetusyrityksiltä, kuten tähänkin asti.

Taloyhtiöissä oltava jätehuoltomääräysten mukaiset keräysastiat bio- ja pakkausjätteille

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan biojätteet on jo vuodesta 2005 lähtien pitänyt kerätä erikseen taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on 3 asuntoa tai enemmän. Lisäksi pakkausjätteille eli muovipakkauksille, kartongille, lasipakkauksille ja metallille on tullut järjestää omat keräysastiat 1.7.2021 lähtien taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän. Taloyhtiöissä olisi siis jo tähän asti pitänyt olla jätehuoltomääräysten mukaiset jäteastiat. Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä täydentäviä paikallisia määräyksiä, joita on noudatettava.

Kymenlaakson Jäte on syksystä asti kerännyt isännöitsijöiltä tietoja taloyhtiöiden bio- ja pakkausjäteastioista mm. kyselykirjeillä. Jos taloyhtiöistä on puuttunut jätehuoltomääräysten edellyttämiä jäteastioita, myös niiden tiedot on pyydetty ilmoittamaan. Tietoja on saatu monista taloyhtiöistä, mutta niitä myös puuttuu edelleen.

– Jos joku isännöitsijä nyt herää huomaamaan, että tietoja on jäänyt meille ilmoittamatta, niin otamme toki tietoja edelleen vastaan. Reitit ovat valmiina, ja niille voidaan lisätä uusia kohteita, toteaa Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala.

Taloyhtiöissä onkin hyvä tarkistaa, että jäteastiat ovat jätehuoltomääräysten mukaiset. Mahdollisista puutteista ilmoitetaan isännöitsijälle. Taloyhtiöissä on huolehdittava myös asukkaiden ohjeistamisesta, jotta jäteastioita osataan käyttää ja täyttää oikein. Lajitteluohjeita saa mm. Kymenlaakson Jätteen verkkosivuilta.

Kuljetukset käynnistyvät porrastetusti: pakkausjätteet 1.7. alkaen ja biojätteet 19.7. alkaen

Pakkausjätteiden kuljetukset taloyhtiöistä käynnistyvät 1.7. alkaen, mutta tyhjennysten alkaminen vaihtelee taloyhtiöittäin ja riippuu tyhjennysvälistä ja kiinteistön sijainnista.

Biojätteiden kuljetukset käynnistyvät 19.7. alkaen. Kaikki biojäteastiat tyhjennetään ensimmäisten kahden viikon aikana.

Jäteastiat tyhjentää Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana L&T Ympäristöpalvelut. Lisäksi pienessä osassa taloyhtiöitä käytettävien jätekonttien, syväkeräyssäiliöiden ja puristimien tyhjennykset hoitaa Jätehuolto E. Parkkinen. Jätteenkuljetusten asiakaspalvelun ja laskutuksen hoitaa Kymenlaakson Jäte.

Kymenlaakson Jätteen kuljetukseen kuuluvien jäteastioiden tyhjennyshinnat päättää Kymen jätelautakunta, joka on toimialueen jätehuoltoviranomainen. 1.7. voimaan tulevat tyhjennyshinnat on vahvistettu jätelautakunnan kokouksessa 25.5. ja ne löytyvät myös Kymenlaakson Jätteen nettisivujen hinnastosta: https://www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto/

Isännöitsijöille on lähetetty kesäkuussa tiedotteet taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten alkamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Jätteenkuljetuksissa kiireinen kesä – verkkoasiointia suositellaan

Kymenlaakson Jäte käynnistää heinäkuussa uusia jätteenkuljetuksia yhteensä 9 kunnassa, joten yhtiön asiakaspalvelussa on tulossa kiireinen loppukesä. Jos kiinteistön jätehuoltoasiat edellyttävät yhteydenottoa kesäaikana, asiakkaita pyydetään mahdollisuuksien mukaan käyttämään verkkoasiointia sekä varautumaan tavallista pidempiin vastaus- ja käsittelyaikoihin.

Taloyhtiöiden jätehuoltoasioissa Kymenlaakson Jätteen kanssa voivat asioida vain isännöitsijät tai taloyhtiön hallituksen valtuuttamat henkilöt. Asukkaille on tarjolla mm. kattavat maksuttomat neuvontapalvelut ja lajitteluohjeet, joihin voi tutustua osoitteessa www.kymenlaaksonjate.fi/neuvonta

Uusimmat tiedot kaikista heinäkuussa käynnistyvistä jätteenkuljetuksista löytyvät (1.7. alkaen) osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/kuljetukset2023

Lapinjärven taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätekuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteelle

Muutoksen vuoksi taloyhtiöissä jo olevien bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyspäivät muuttuvat ja osaan taloyhtiöistä tulee uusia jäteastioita. Taloyhtiöissä on hyvä tarkastaa, että jäteastiat ovat jätehuoltomääräysten mukaiset. Puutteista ilmoitetaan isännöitsijälle.

Lapinjärven kunnassa siirrytään heinäkuussa jätelain mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämästä bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksesta kunnan järjestämään bio- ja pakkausjätteiden kuljetukseen. Kuljetukset järjestää kuntien omistama Kymenlaakson Jäte Oy, jolle Lapinjärven kunta on siirtänyt jätehuollon palvelutehtävät jonka osakas se on.

Kymenlaakson Jätteen kuljetusten piiriin tulevat Lapinjärven kirkonkylässä sijaitsevat taloyhtiöt, joita koskevat bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteet. Kuljetusten piiriin tulevia taloyhtiöitä on yhteensä 39. Asuinkiinteistöjen lisäksi myös kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen, kuten koulujen, päiväkotien ja kirjastojen, bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteelle.

Jätteenkuljetukset käynnistyvät porrastetusti:

  • 1.7. alkaen pakkausjätteet: kartonki, muovipakkaukset, lasipakkaukset ja pienmetalli
  • 19.7. alkaen biojätteet

Jäteautojen uusien ajoreittien vuoksi bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyspäivät ja/tai -viikot muuttuvat useimmissa taloyhtiöissä. Lisäksi tyhjennysvälit voivat olla tilapäisesti totuttua pidempiä tai lyhyempiä. Osaan taloyhtiöistä tulee myös uusia keräysastioita.

Bio- ja pakkausjätteiden kuljetusjärjestelmämuutoksen tavoitteena on lisätä lajittelua ja nostaa kierrätysastetta. Kunnan järjestämä keskitetty kuljetus mahdollistaa nykyistä laajemman bio- ja pakkausjätteiden keräyksen kiinteistöiltä sekä keräysvelvoitteiden noudattamisen valvonnan.

Kuljetusjärjestelmän muutos ei koske loppujätteitä (=sekajäte) eikä keräyspaperia, vaan niiden kuljetukset taloyhtiöt tilaavat yksityisiltä jätteenkuljetusyrityksiltä, kuten tähänkin asti.

Jätehuoltomääräykset velvoittavat taloyhtiöitä keräämään erikseen bio- ja pakkausjätteet

Kuljetusjärjestelmän muutos tuo lisää lajittelua moniin taloyhtiöihin. Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat jo parin vuoden ajan velvoittaneet taajamassa sijaitsevia, vähintään 5 asunnon kiinteistöjä järjestämään erilliset keräysastiat pakkausjätteille. Tähän asti Lapinjärvellä on kuitenkin ollut Kymen jätelautakunnan myöntämä lupa poiketa pakkausjätteiden keräyksestä, koska alueella ei ole toiminut pakkausjätteiden kuljetuspalvelua tarjoavia yrityksiä. Tämä poikkeuslupa päättyy 30.6. Jatkossa kirkonkylän kaikilla vähintään 5 asunnon kiinteistöillä on oltava jäteastiat kartongille, metallille, lasipakkauksille ja muovipakkauksille. Lisäksi biojätteet pitää lajitella erikseen kaikilla kirkonkylän asuinkiinteistöillä, joissa on 3 asuntoa tai enemmän. Biojätteiden keräysvelvoite taajamissa sijaitseville, vähintään 3 asunnon kiinteistöille on ollut jätehuoltomääräyksissä jo vuodesta 2005 lähtien.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä paikallisia määräyksiä, joita on noudatettava.

Kymenlaakson Jäte on syksystä asti kerännyt isännöitsijöiltä tietoja taloyhtiöiden bio- ja pakkausjäteastioista mm. kyselykirjeillä. Samalla on pyydetty ilmoittamaan tiedot jätehuoltomääräysten edellyttämistä jäteastioista, jotka kiinteistöltä vielä puuttuvat. Tietoja on saatu osasta taloyhtiöitä, mutta niitä myös puuttuu edelleen.

– Jos joku isännöitsijä nyt herää huomaamaan, että tietoja on jäänyt meille ilmoittamatta, niin otamme tietoja toki edelleen vastaan. Reitit ovat valmiina, ja niille voidaan lisätä uusia kohteita, toteaa Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala.

Taloyhtiöissä onkin hyvä tarkistaa, että jäteastiat ovat jätehuoltomääräysten mukaiset. Mahdollisista puutteista ilmoitetaan isännöitsijälle. Taloyhtiöissä on huolehdittava myös asukkaiden ohjeistamisesta, jotta jäteastioita osataan käyttää ja täyttää oikein. Lajitteluohjeita saa mm. Kymenlaakson Jätteen verkkosivuilta.

Kuljetukset käynnistyvät porrastetusti: pakkausjätteet 1.7. alkaen ja biojätteet 19.7. alkaen

Pakkausjätteiden kuljetukset taloyhtiöistä käynnistyvät 1.7. alkaen, mutta tyhjennysten alkaminen vaihtelee taloyhtiöittäin sekä riippuu tyhjennysvälistä ja kiinteistön sijainnista.

Biojätteiden kuljetukset käynnistyvät 19.7. alkaen. Kaikki biojäteastiat tyhjennetään ensimmäisten kahden viikon aikana.

Jäteastiat tyhjentää Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana Jätehuolto E. Parkkinen. Jätteenkuljetusten asiakaspalvelun ja laskutuksen hoitaa Kymenlaakson Jäte.

Kymenlaakson Jätteen kuljetukseen kuuluvien jäteastioiden tyhjennyshinnat päättää Kymen jätelautakunta, joka on toimialueen jätehuoltoviranomainen. 1.7. voimaan tulevat tyhjennyshinnat on vahvistettu jätelautakunnan kokouksessa 25.5. ja ne löytyvät myös Kymenlaakson Jätteen nettisivujen hinnastosta: https://www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto/

Isännöitsijöille on lähetetty kesäkuussa tiedotteet taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten alkamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Jätteenkuljetuksissa kiireinen kesä – verkkoasiointia suositellaan

Kymenlaakson Jäte käynnistää heinäkuussa uusia jätteenkuljetuksia yhteensä 9 kunnassa, joten yhtiön asiakaspalvelussa on tulossa kiireinen loppukesä. Jos kiinteistön jätehuoltoasiat edellyttävät yhteydenottoa kesäaikana, asiakkaita pyydetään mahdollisuuksien mukaan käyttämään verkkoasiointia sekä varautumaan tavallista pidempiin vastaus- ja käsittelyaikoihin.

Taloyhtiöiden jätehuoltoasioissa Kymenlaakson Jätteen kanssa voivat asioida vain isännöitsijät tai taloyhtiön hallituksen valtuuttamat henkilöt. Taloyhtiöiden asukkaille on tarjolla mm. kattavat maksuttomat neuvontapalvelut ja lajitteluohjeet, joihin voi tutustua osoitteessa www.kymenlaaksonjate.fi/neuvonta

Uusimmat tiedot kaikista heinäkuussa käynnistyvistä jätteenkuljetuksista löytyvät (1.7. alkaen) osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/kuljetukset2023

Pertunmaan taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätekuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteelle

Muutoksen vuoksi taloyhtiöissä jo olevien bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyspäivät muuttuvat ja osaan taloyhtiöistä tulee uusia jäteastioita. Taloyhtiöissä on hyvä tarkastaa, että jäteastiat ovat tänä vuonna voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten mukaiset. Puutteista ilmoitetaan isännöitsijälle.

Pertunmaan kunnassa siirrytään heinäkuussa jätelain mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämästä bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kuljetukset järjestää kuntien omistama Kymenlaakson Jäte Oy, jolle Pertunmaan kunta on siirtänyt jätehuollon palvelutehtävät ja jonka osakas se on.

Kymenlaakson Jätteen kuljetusten piiriin tulevat Pertunmaan kirkonkylässä ja Kuortissa sijaitsevat taloyhtiöt, joita koskevat bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteet. Kuljetusten piiriin tulevia taloyhtiöitä on yhteensä 38. Asuinkiinteistöjen lisäksi myös kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen, kuten koulujen, päiväkotien ja kirjastojen, bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteelle.

Jätteenkuljetukset käynnistyvät porrastetusti:

  • 1.7. alkaen pakkausjätteet: kartonki, muovipakkaukset, lasipakkaukset ja pienmetalli
  • 19.7. alkaen biojätteet

Jäteautojen uusien ajoreittien vuoksi bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyspäivät ja/tai -viikot muuttuvat useimmissa taloyhtiöissä. Lisäksi tyhjennysvälit voivat olla tilapäisesti totuttua pidempiä tai lyhyempiä. Osaan taloyhtiöistä tulee myös uusia keräysastioita.

Bio- ja pakkausjätteiden kuljetusjärjestelmämuutoksen tavoitteena on lisätä kierrätysastetta. Kunnan järjestämä keskitetty kuljetus mahdollistaa nykyistä laajemman bio- ja pakkausjätteiden keräyksen kiinteistöiltä sekä keräysvelvoitteiden noudattamisen valvonnan.

Kuljetusjärjestelmän muutos ei koske loppujätteitä (=sekajäte) eikä keräyspaperia, vaan niiden kuljetukset taloyhtiöt tilaavat yksityisiltä jätteenkuljetusyrityksiltä, kuten tähänkin asti.

Uudet jätehuoltomääräykset velvoittavat taloyhtiöitä keräämään erikseen bio- ja pakkausjätteet

Pertunmaan kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät siirtyivät vuoden alussa Kymen jätelautakunnalle ja samalla kunnassa astuivat voimaan Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräysten mukaan biojätteet tulee lajitella erikseen taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on 3 asuntoa tai enemmän. Lisäksi pakkausjätteille eli muovipakkauksille, kartongille, lasipakkauksille ja metallille tulee olla omat keräysastiat taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän. Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä paikallisia määräyksiä, joita on noudatettava.

Kymenlaakson Jäte on syksystä asti kerännyt isännöitsijöiltä tietoja taloyhtiöiden bio- ja pakkausjäteastioista mm. kyselykirjeillä. Samalla on pyydetty ilmoittamaan tiedot jätehuoltomääräysten edellyttämistä jäteastioista, jotka kiinteistöltä vielä puuttuvat. Tietoja on saatu osasta taloyhtiöitä, mutta niitä myös puuttuu edelleen.

–  Jos joku isännöitsijä nyt herää huomaamaan, että tietoja on jäänyt meille ilmoittamatta, niin otamme tietoja toki edelleen vastaan. Reitit ovat valmiina, ja niille voidaan lisätä uusia kohteita, toteaa Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala.

Taloyhtiöissä onkin hyvä tarkistaa, että jäteastiat ovat uusien jätehuoltomääräysten mukaiset. Mahdollisista puutteista ilmoitetaan isännöitsijälle, jonka velvollisuutena on hoitaa asia kuntoon. Taloyhtiöissä on huolehdittava myös asukkaiden ohjeistamisesta, jotta jäteastioita osataan käyttää ja täyttää oikein. Lajitteluohjeita saa mm. Kymenlaakson Jätteen verkkosivuilta.

Kuljetukset käynnistyvät porrastetusti: pakkausjätteet 1.7. alkaen ja biojätteet 19.7. alkaen

Pakkausjätteiden kuljetukset taloyhtiöistä käynnistyvät 1.7. alkaen, mutta tyhjennysten alkaminen vaihtelee taloyhtiöittäin sekä riippuu tyhjennysvälistä ja kiinteistön sijainnista.

Biojätteiden kuljetukset käynnistyvät 19.7. alkaen. Kaikki biojäteastiat tyhjennetään ensimmäisten kahden viikon aikana.

Jäteastiat tyhjentää Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana RL-Palvelut. Jätteenkuljetusten asiakaspalvelun ja laskutuksen hoitaa Kymenlaakson Jäte.

Kymenlaakson Jätteen kuljetukseen kuuluvien jäteastioiden tyhjennyshinnat päättää Kymen jätelautakunta. 1.7. voimaan tulevat tyhjennyshinnat on vahvistettu jätelautakunnan kokouksessa 25.5. ja ne löytyvät myös Kymenlaakson Jätteen nettisivujen hinnastosta: https://www.kymenlaaksonjate.fi/hinnasto/

Isännöitsijöille on lähetetty kesäkuussa tiedotteet taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten alkamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Jätteenkuljetuksissa kiireinen kesä – verkkoasiointia suositellaan

Kymenlaakson Jäte käynnistää heinäkuussa uusia jätteenkuljetuksia yhteensä 9 kunnassa, joten yhtiön asiakaspalvelussa on tulossa kiireinen loppukesä. Jos kiinteistön jätehuoltoasiat edellyttävät yhteydenottoa kesäaikana, asiakkaita pyydetään mahdollisuuksien mukaan käyttämään verkkoasiointia sekä varautumaan tavallista pidempiin vastaus- ja käsittelyaikoihin.

Taloyhtiöiden jätehuoltoasioissa Kymenlaakson Jätteen kanssa voivat asioida vain isännöitsijät tai taloyhtiön hallituksen valtuuttamat henkilöt. Taloyhtiöiden asukkaille on tarjolla mm. kattavat maksuttomat neuvontapalvelut ja lajitteluohjeet, joihin voi tutustua osoitteessa www.kymenlaaksonjate.fi/neuvonta

Uusimmat tiedot kaikista heinäkuussa käynnistyvistä jätteenkuljetuksista löytyvät (1.7. alkaen) osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/kuljetukset2023

Jätteenkuljetuksissa kiireinen kesä – verkkoasiointia suositellaan

Heinäkuun kuljetusmuutosten vuoksi Kymenlaakson Jätteen asiakaspalvelussa on tulossa kiireinen kesä. Jos kiinteistön jätehuoltoasiat edellyttävät yhteydenottoa kesäaikana, asiakkaita pyydetään mahdollisuuksien mukaan käyttämään verkkoasiointia sekä varautumaan tavallista pidempiin vastaus- ja käsittelyaikoihin.