Monille ekopisteille lisätään tänä vuonna muovi- ja kartonkipakkausten keräysastiat. Samalla vähäisellä käytöllä olleita ekopisteistä poistetaan.

Kymenlaakson Jäte kehittää toimialueensa ekopisteverkostoa. Yhtiö lisää muovipakkausastiat 20:lle ja kartonkiastiat 21 ekopisteelleen vielä tämän vuoden aikana. Lisäksi ekopisteverkostoa harvennetaan vuoden loppuun mennessä 29 pisteellä. Poistuville ekopisteille on viety tiedotekyltit, joissa kerrotaan, että piste poistuu joulukuussa sekä missä lähin korvaava piste sijaitsee.

Ensi vuoden alusta lähtien Kymenlaakson Jätteen toimialueen 10 kunnassa on asukkaiden käytössä yhteensä 113 ekopistettä.

– Asukkaat ovat toivoneet ekopisteille etenkin muovipakkausten keräystä. Ekopisteverkoston järkevöittämisellä varoja kohdennetaan muun muassa muovipakkausten ja kartongin keräyksen lisäämiseen, toteaa Kymenlaakson Jätteen toimitusjohtaja Kati Manskinen ja jatkaa:

– Kuntien vastuulle on tullut myös uusia lakisääteisiä tehtäviä, kuten poistotekstiilikeräys, joka on katettava samoista varoista tämän vuoden alusta alkaen.

Muutokset suurimpia Kouvolassa

Toimialueen kunnista ekopisteverkoston muutokset ovat suurimpia Kouvolan ja Iitin alueella, jossa ekopisteitä on ollut poikkeuksellisen paljon muihin kuntiin verrattuna. Vielä nyt Kouvolan ja Iitin alueella on 79 ekopistettä. Ensi vuonna niitä on 53.

Useimmat Kouvolan ekopisteet on perustettu jo 1990-luvulla. Nyttemmin monet kylät ja niiden ekopisteet ovat hiljentyneet. Myös kerrostaloalueilla ekopisteiden tarve on vähentynyt, kun vähintään 5 asunnon kiinteistöillä on jo pari vuotta pitänyt olla omat astiat pakkausjätteille.

– Poistuvissa pisteissä on ollut keräysastiat vain muutamalle eri jätejakeelle. Useimmille niistä on kertynyt vain vähän pakkausjätteitä, mutta kunnossapitoa, kuten lumen aurausta ja pisteiden siivousta, on pitänyt tehdä siinä missä muillakin pisteillä, sanoo Kymenlaakson Jäte Oy:n kenttäpäällikkö Janne Karhu.

Käyttöön jäävistä ekopisteistä aiempaa useampi on jatkossa ns. täyden palvelun piste, josta löytyy keräysastia myös muovipakkauksille. Lisäksi jatkossa kaikista ekopisteistä löytyy vähintään kartongin, lasin, metallin ja paperin keräysastiat.

– Ympäristön kannalta on järkevintä ja asukkaallekin on usein helpointa, jos kaikki pakkaukset voi viedä yhdellä kertaa ekopisteelle esimerkiksi kauppareissun tai muun asioinnin yhteydessä, Janne Karhu toteaa.

Pakkauksia kerätään myös Rinki-ekopisteillä

Kymenlaakson Jätteen toimialueella on sekä valtakunnalliseen verkostoon kuuluvia Rinki-ekopisteitä että jäteyhtiön ylläpitämiä ekopisteitä. Asukkaat voivat käyttää mitä tahansa heille sopivaa ekopistettä.

Kotitalouksissa syntyvien pakkausjätteiden keräys ekopisteissä kuuluu lain mukaan ensisijaisesti pakkausten tuottajien vastuulle. Pakkausten tuottajat perustivatkin vuonna 2016 valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonka kuluista vastaavat pakkausten valmistajat ja pakkaajat itse.

Kymenlaakson Jäte on pitänyt lisäksi yllä omia ekopisteitä, jotka kustannetaan asukkaiden maksamilla jätehuollon perusmaksuilla. Ekopisteiden lisäksi perusmaksuilla kustannetaan monia muitakin palveluja, kuten jäteasemien ylläpitoa, jätehuollon viranomaispalveluja, vaarallisten jätteiden jätehuoltoa ja jäteneuvontaa. Vain 7–8 % perusmaksuvaroista käytetään ekopisteverkoston ylläpitoon.

Kahdenlaisia ekopisteitä asukkaiden pakkausjätteille:

Kymenlaakson Jätteen ekopisteet

  • vielä 74 kpl, jatkossa 45 kpl
  • ylläpitäjä Kymenlaakson Jäte Oy
  • täydentävät Rinki-ekopisteitä; sijaitsevat luontaisten asiointireittien varrella
  • rahoitetaan asukkaiden maksamilla jätehuollon perusmaksuilla, perusmaksujen tuotosta noin 7–8 % käytetään ekopisteisiin
  • lisätiedot: www.kymenlaaksonjate.fi

Rinki-ekopisteet

  • toimialueella 68 kpl
  • ylläpitäjä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
  • ovat ensisijaisia keräyspisteitä kuluttajien pakkausjätteille Suomessa; sijaitsevat pääasiassa kauppojen läheisyydessä
  • rahoitetaan pakkauksia tuottavien yritysten maksamilla tuottajavastuumaksuilla
  • lisätiedot: www.rinkiin.fi 

Ekopisteet kuntakohtaisesti vuodesta 2024 alkaen:

 Rinki-ekopisteet vuonna 2024Kymenlaakson Jätteen ekopisteet vuonna 2024 (muutos vuoteen 2023)Ekopisteitä yht. vuonna 2024
Kouvola-Iitti3320 (-26)53
Kotka137 (-1)20
Hamina93 (ei muutosta)12
Mäntyharju25 (ei muutosta)7
Lapinjärvi32 (-1)5
Miehikkälä23 (-1)5
Pertunmaa22 (ei muutosta)4
Pyhtää22 (ei muutosta)4
Virolahti21 (ei muutosta)3
Yhteensä6845 (-29)113

Toimialueen kaikkien ekopisteiden sijainnit ja niillä kerättävät jätejakeet löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi/ekopisteet

Lisätietoja ekopisteverkoston kehittämisestä löytyy nettisivuiltamme: www.kymenlaaksonjate.fi/ekopisteverkoston-kehittaminen-vuonna-2023/. Sivulle on mm. listattu poistuvat pisteet kunnittain.

Lisätietoja jätehuollon perusmaksuilla rahoitettavista palveluista: www.kymenlaaksonjate.fi/perusmaksu