Kuljetukset hoidetaan suorahankintana siihen asti kun uudet urakat alkavat

Kymenlaakson Jäte Oy kilpailuttaa tulevana syksynä neljä jätteenkuljetusurakkaa, jotka jäivät kesken helmikuussa konkurssin tehneeltä Jätehuolto Laine Oy:ltä. Uusien urakoiden on tarkoitus alkaa syksyllä 2024.

Jätehuolto Laine toimi urakoitsijana yhteensä kuudessa Kymenlaakson Jätteen kuljetusurakassa. Niistä kahden sopimuskausi oli päättymässä jo tulevana kesänä. Molemmat päättymässä olleet urakat kilpailutettiin viime vuonna, ja niihin valitut urakoitsijat julkistettiin tammikuussa. Neljän muun urakan kilpailutuksen suunnittelu alkaa nyt keväällä.

Siihen asti kun uudet urakat alkavat, niihin kuuluvat jätteenkuljetukset hankitaan suorahankintoina alueella toimivilta kuljetusyrityksiltä.

Jätehuolto Laineella olleet jätteenkuljetukset, jotka järjesteltiin uudelleen:

Urakka (tai osaurakka)Urakan piiriin kuuluvat kiinteistöt ja tyhjennysmäärätSuorahankintaan valittu yritysKilpailuttaminen ja seuraavan urakkakauden alkaminen
Kouvolan ja Iitin loppu- ja pakkausjätteet seuraavilla taajama-alueilla: Kaunisnurmi ja radan alapuoli, Kausala, Koria, Elimäki, Myllykoski, Inkeroinen, Sippola, Anjala ja Ummeljoki.Taloyhtiöt, omakoti- ja paritalot sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt, kuten koulut, päiväkodit, virastot ja kirjastot.

Noin 260 000 tyhjennystä/vuosi
Jätehuolto E. ParkkinenKilpailutetaan syksyllä 2023.
Urakka alkaa syksyllä 2024.
Kouvolan ja Iitin loppujätteet haja-asutusalueillaOmakotitalot ja mökit.

Noin 130 000 tyhjennystä/vuosi.
Jätehuolto E. ParkkinenKilpailutetaan syksyllä 2023.
Urakka alkaa syksyllä 2024.
Mäntyharjun saostus- ja umpisäiliölietteetOmakotitalot ja mökit.

Noin 1400 kaivotyhjennystä/vuosi.
RL-PalvelutKilpailutetaan syksyllä 2023.
Urakka alkaa syksyllä 2024.
Kotkan kaupungin loppu-, bio- ja pakkausjätteet (jäteastiat)Kaupunkikonsernin hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt.

Noin 21 000 tyhjennystä/vuosi
Jätehuolto E. ParkkinenKilpailutetaan syksyllä 2023.
Urakka alkaa syksyllä 2024.
Kotkan asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteetToistaiseksi lähinnä taloyhtiöitä, heinäkuusta 2024 lähtien myös biokeräykseen liittyviä taajamien pientaloja.

Noin 47 500 tyhjennystä/vuosi
L&T Ympäristöpalvelut (jäteastiat)

Jätehuolto E. Parkkinen (nostoperusteiset keräysvälineet)
Kilpailutettu syksyllä 2022.
Uusi urakka alkaa 1.7.2023.

Valitut urakoitsijat: L&T Ympäristöpalvelut ja Jätehuolto E. Parkkinen.
Haminan kaupungin sekä Virolahden, Miehikkälän ja Pyhtään kuntien loppu-, bio- ja pakkausjätteetKaupungin ja kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt.
Noin 13 600 tyhjennystä/vuosi
Hamina, Virolahti ja Miehikkälä: Suurpää

Pyhtää: L&T Ympäristöpalvelut

Lisäksi kuntien nostoperusteiset keräysvälineet: Jätehuolto E. Parkkinen
Kilpailutettu syksyllä 2022.
Uusi urakka alkaa 1.7.2023.

Valitut urakoitsijat: L&T Ympäristöpalvelut ja Jätehuolto E. Parkkinen.

Suorahankintoihin jouduttiin turvautumaan poikkeustilanteen vuoksi

Kymenlaakson Jätteen kuljetukset ovat julkisia palveluja, jotka pitää hankintalain mukaan kilpailuttaa. Suorahankintaa eli ostamista ilman avointa kilpailutusta voi käyttää vain ennalta-arvaamattomassa ja äärimmäisessä kiiretilanteessa, joka ei johdu hankintayksiköstä itsestään.

– Urakoitsijan konkurssi oli tässä tapauksessa peruste suorahankinnalle, sillä jätehuolto on välttämättömyyspalvelu, jossa jo lyhyet katkokset voivat aiheuttaa vakavia haittoja, toteaa Kymenlaakson Jätteen toimitusjohtaja Kati Manskinen.

Ihmisten terveyden turvaamiseksi ja ympäristön roskaantumisen ehkäisemiseksi piti toimia ripeästi. Aikaa kuljetusten järjestämiseen oli vain muutama päivä. Tarjouksia pyydettiin useilta alueella toimivilta kuljetusyrityksiltä.

– Korvaavat kuljetukset saatiin onneksi järjestettyä nopeasti, Manskinen kertaa.

Suorahankintapäätöksissä käytettiin Manskisen mukaan neljää kriteeriä:

– Ensinnäkin kuljetusyrityksellä piti olla kalustoa ja valmius aloittaa kuljetukset nopeasti. Toiseksi painotettiin yrityksen paikallisuutta, jotta kuljetuksiin ei tulisi lisäviiveitä puutteellisen aluetuntemuksen vuoksi. Kolmas kriteeri oli, että yrityksen tarjoaman palvelun laatu on ollut hyvää. Neljänneksi edellytettiin, että yrityksen taloudellinen tilanne on vakaa.

Kuusi urakkaa jakautui neljälle kuljetusyritykselle. Kouvolan ja Iitin taajama- ja haja-asutusurakat sekä Kotkan kaupunkikonsernin urakan otti hoitoonsa Jätehuolto E. Parkkinen. Mäntyharjun kaivojen tyhjennykset siirtyivät RL-Palveluille. Kotkan bio- ja pakkausjäteastioita alkoi tyhjentää L&T Ympäristöpalvelut ja nostoperusteisia keräysvälineitä (kontit, puristimet ja syväkeräyssäiliöt) Jätehuolto E. Parkkinen. Kaakon kuntaurakka jakautui kolmelle yrittäjälle: Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kuntien kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykset Suurpäälle, Pyhtään kunnan kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykset L&T Ympäristöpalveluille ja kuntien nostoperusteisten keräysvälineiden (kontit, puristimet ja syväkeräyssäiliöt) tyhjennykset Jätehuolto E. Parkkiselle.

Pisimmät suorahankintasopimukset jatkuvat syksyyn 2024

Koska suorahankintoja voi tehdä vain poikkeustapauksissa, ei sopimuksia saa jatkaa pidempään kuin on välttämätöntä. Nyt tehtyjen sopimusten kesto vaihtelee vajaasta viidestä kuukaudesta noin puoleentoista vuoteen. Lyhimmän aikaa suorahankintaa tarvitaan jo viime syksynä kilpailutetuissa Pyhtään, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kuntaurakassa sekä Kotkan asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjäteurakassa.

Neljä jäljellä jäävää urakkaa eli Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetukset, Kotkan kaupunkikonsernin kuljetukset ja Mäntyharjun saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennykset hoidetaan suorahankintana pidempään, koska hankintaprosessi on pitkä. Uudistunut lainsäädäntö edellyttää mm. alueella toimivien kuljetusyritysten kuulemista markkinavuoropuhelujen kautta sekä puhtaan kaluston käyttöä.

– Kilpailutuksen jälkeen urakoitsijoille pitää varata vähintään vuosi aikaa kalustohankintoihin, taustoittaa Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala.

– Urakoissa tarvitaan erikoiskalustoa, kuten imuautoa ja monilokeroautoja. Laki puhtaista ajoneuvoista edellyttää lisäksi, että yhä suuremman osan kalustosta pitää käyttää uusiutuvaa energiaa, Haukkala lisää.

Uusien urakoiden suunnittelu käynnistyy nyt keväällä

Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetuksia, Kotkan kaupunkikonsernin kuljetuksia ja Mäntyharjun saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennyksiä koskevien urakoiden suunnittelu on käynnistymässä pian. Nyt kevään aikana järjestetään markkinavuoropuhelutilaisuuksia, joissa kuullaan alueella toimivien kuljetusyrittäjien näkemyksiä ja ideoita muun muassa urakka-alueita ja sopimuksia koskevista suunnitelmista. Tämän jälkeen on vuorossa urakka- ja kilpailutusasiakirjojen valmistelu. Urakoita koskevat tarjouspyynnöt julkaistaan syksyllä.

– Ensimmäisenä kilpailutus avataan Mäntyharjun saostus- ja umpisäiliölietteistä. Aikataulut tulevat lähiaikoina vielä tarkentumaan jokaisen urakan osalta, Mervi Haukkala toteaa.