Kymenlaakson Jäte -konserni on uudistanut strategiansa vuoteen 2030. Strategia määrittelee yhtiön neljä selkeää päämäärää sekä niiden kehittymistä tukevat vuosittaiset toimenpiteet. Myös konsernin toiminta-ajatusta ja tulevaisuuskuvaa on päivitetty.

Jätehuoltopalveluja vastuullisesti – nyt ja tulevaisuudessa

Konsernin toiminta-ajatus on toteuttaa asiakkaille jätehuoltopalveluja vastuullisesti. Vastuullisuus yhtiönä tarkoittaa vastuun kantamista sekä ympäristöstä mutta myös henkilökunnan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Toiminta-ajatusta tukevat omalta osaltaan yhtiön arvot – rohkeasti, vastuullisesti ja yhdessä.

Tulevaisuuskuva kartoittaa osaltaan yhtiön roolia jätehuoltopalveluiden edelläkävijänä puhtaamman ympäristön puolesta. Kehitämme aktiivisesti erilaisia tapoja toteuttaa ja tuottaa palveluita ottamalla huomioon toimialan kokonaisvaltainen merkitys elinympäristöön.

Strategiset päämäärämme

Laadukkaat, ajassa kehittyvät jätehuoltopalvelut asiakkaille 

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme vastuullisia ja kokonaisvaltaisia palveluja elinympäristömme parhaaksi. Kuntaomisteisena yhtiönä panostamme palvelutarjonnan selkeyteen ja hyvään asiakaskokemukseen. Kehitämme aktiivisesti palveluja ja uudistamme toimintamalleja.

Vahvat strategiset kumppanit ja verkostot

Vahvistamme toimialueemme elinvoimaa yhdessä kumppaneidemme kanssa

Vaikuttava ja vastuullinen toimija

Kestävyyden ja vastuullisuuden kaikki näkökulmat ovat sisäänrakennettuna toimintaamme. Panostamme ympäristönäkökulmien lisäksi yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökulmiin. Olemme luotettava jäteyhtiö lähellä asukkaita ja asiakkaita, joka toimii vaikuttavasti ja viestii aktiivisesti toiminnastaan.

Kehittyvät jätteenkäsittelyn arvoketjut

Päivittäiset toiminnat ja niiden jatkuva kehittäminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä investoinnit tukevat kehittymistä.
Panostamme uuden teknologian käyttöönottoon ja henkilöstön osaamiseen.

Strategia työstettiin strategia- ja tiekarttakuviksi

Uuteen strategiaamme pääset tutustumaan tarkemmin alla olevan linkin kautta.

Kymenlaakson Jäte konsernin strategia 2023

Strategiasta löydät:

  • strategiakuvan vuoteen 2030
  • strategiakuvan täydennettynä pidemmillä teksteillä
  • Ekokaaren tiekartan vuoteen 2030
  • ja koko konsernin tiekartan 2030

Kymenlaakson Jäte Oy on kokonaan kuntien omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö.