Kymenlaakson Jäte Oy on toimialueellaan kiertotalouden avaintoimija.

Vastaanottamiensa jätemäärien ja monipuolisten palvelujen avulla yhtiö on edistänyt kymenlaaksolaista kiertotaloutta jo pian 20 vuoden ajan.

Kiertotaloudella tarkoitetaan toki paljon muutakin kuin jätehuoltoa. Kiertotaloudella on toteutuessaan mahdollisuus kasvattaa taloutta ja lisätä työpaikkoja Suomessa. Suurimmat mahdollisuudet löytyvät teollisuudesta ja eri teollisuudenalojen väliltä. Kyse on sektoreiden ylittämisestä ja yhteisten hyötyjen etsimisestä.

Vaikka jätehuollolla on selvästi pienempi rooli kiertotaloudessa, on jätehuolto kuitenkin jokaiselle suomalaiselle tuttua. Vastuullisessa roolissaan kuntien omistamat jäteyhtiöt ovat kehittäneet jätteiden hyödyntämistä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Jäte on saatu muutettua resurssiksi: raaka-aineeksi ja energiaksi.

Kymenlaakson Jätteen roolista kiertotaloudessa kerrotaan tarkemmin Kouvola Innovationin laatimassa Kiertotalous-esitteessä, jossa yhtiö esitellään yhtenä alueellisena kiertotalouden esimerkkinä.

Esitteeseen pääset tutustumaan tästä.