Kymenlaakson Jäte Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki osoituksena tärkeästä työstä jätehuollon parissa. Alueellisena jäteyhtiönä Kymenlaakson Jäte huolehtii asiakkaiden jätehuollon asianmukaisesta toteuttamisesta asiakasvaatimukset sekä ympäristö- ja terveysnäkökohdat huomioiden.

Suomalaisen Työn Liiton myöntämän Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista tai ekologista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus ja paikallisuus. Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

– Tuotamme monipuoliset ja helposti saavutettavat jätehuoltopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kaikille asiakkaille. Monipuolisilla jätehuoltopalveluilla parannamme myös elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Näillä perusteilla päätimme hakea Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä, kertoo Kymenlaakson Jäte Oy:n toimitusjohtaja Kari Martikainen.

Kymenlaakson Jäte on toimialueen jätehuollon asiantuntija ja kehittäjä, joka on lähellä asiakasta. He uudistavat toimintatapojaan jatkuvasti tehokkaammiksi ja vähemmän ympäristöä kuormittaviksi soveltaen parhaita käyttökelpoisia tekniikoita. Näin Kymenlaakson Jäte kantaa ympäristövastuuta ja pystyy toimimaan resurssiviisaasti ja tämä on erittäin tärkeää ympäristön kannalta. Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta sanoo, että on hienoa, kun Kymenlaakson Jäte Oy voi nyt kertoa olevansa Yhteiskunnallinen yritys -merkinhaltija.

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaanyhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisentavoitteensa edistämiseen. Lista kaikista merkin käyttöoikeuden saaneistayrityksistä löytyy liiton kotisivuilta www.suomalainentyo.fi